İçeriğe Geç

KaskoJet Asistans

Kaskojet KaskoJet Asistans hizmetlerinden 365 gün 24 saat 0 212 705 55 55 numaralı Bilgi ve Destek Hattı aracılığı ile faydalanabilirsiniz.
Tümünü Göster

Çeşitli yol yardım hizmetleri (Aracın çekilmesi, oto kurtarma, oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi hizmetleri) Daimi ikametgâhtan 0 km'den itibaren, geri kalan diğer hizmetler Daimi ikametgâh ilinin dışında olmak kaydıyla "Önemli Notlar" bölümündeki kapsam tabloları doğrultusunda tüm Türkiye'de, Avrupa'nın geri kalan kısmında ve Akdeniz Ülkeleri'nde verilmektedir. Oto kapı kilit, lastik değiştirilmesi ve yedek parçanın ulaştırılması hizmeti Türkiye sınırları dâhilinde geçerlidir.
Aracın çekilmesi ve kurtarılması
Şirket, aracın arıza sonucu hareketsiz kalması durumunda en yakın Kaskojet servise veya onarım noktasına kadar naklini temin edecektir. Kaza sonucu hareketsiz kalması durumunda ise, öncelikle en yakın KaskoJet servise veya en yakın Kaskojet servisin bulunduğu ildeki en yakın Genel Servis’e naklini temin edecektir. Sigortalı en yakın Kaskojet servisinden başka bir servise çekim isterse; Şirket’in sorumluluğu en yakın Kaskojet servisine kadar olacaktır.
Bir karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, mümkün olabilen durumlarda aracın kurtarılması ve sonrasında çekilmesi veya yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyon poliçede bildirilen limitlere kadar sağlanacaktır.
Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir meblağ ödenmeyecektir.
Oto kapı kilit hizmeti
Sigortalı aracın kapılarının arızalı olması, anahtarlarının kaybedilmesi, çalınması veya aracın içinde unutulmasından dolayı aracın içine girilemediği durumlarda, Şirket kapıların açılması için olay yerine gönderilen anahtarcının yol ve işçilik ücretini karşılayacaktır. Şirket, bu hizmeti, poliçede ismi yazılı Sigortalı'dan direkt talep gelmesi halinde sağlayacaktır. Bu hizmetle ilgili diğer tüm masraflar Sigortalı'ya aittir. Araç kapısının açılamaması durumunda, en yakın tamirciye aracın nakli sağlanacaktır (Bu teminat sadece binek araçlara verilmektedir.)
Lastik değiştirilmesi hizmeti
Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için, Şirket araçta mevcut olan yedek lastikle değiştirmek üzere olay yerine bir servis sağlayıcı gönderecektir. Şirket, işçilik masraflarını karşılayacak, malzeme masrafları Sigortalı tarafından ödenecektir. Lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde en yakın tamirciye aracın nakli sağlanacaktır.
(Bu teminat sadece binek araçlara verilmektedir.)
Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi
Aracın benzininin bitmesi durumunda ise, araç en yakın benzinciye çektirilecektir.
(Bu teminat sadece binek araçlara verilmektedir.)
Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle konaklama ve seyahat
Aracın arızalanması veya kaza durumunda, Şirket aşağıdaki masraflardan birini karşılayacaktır.
a) Eğer arıza 24 saat içinde tamir edilemez ise, azami 3 güne kadar mümkün olabilen durumlarda azami 4* otelde aracın onarımını bekleme amacıyla otel masrafları (standart oda + kahvaltı), ya da,
b) Tamir süresi arızalanmayı izleyen 48 saati aşarsa, Şirket, Lehdarlar’ın Daimi İkametgah’a dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını veya Lehdarlar seyahate devam etmek isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Ancak bu son seçenek dâhilinde yapılacak olan masrafların, Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını aşmaması gerekir.
YA DA, araç arızalanmayı izleyen 48 saatten daha uzun süre tamir edilmemiş ise Lehdarlar seyahate devam etmek için benzer bir araç kiralamak isteyebilir. Bu durumda kendilerine azami 48 saat süre için kira bedeli poliçede bildirilen limitlerden fazla olmamak kaydıyla, kiralık bir binek araç sağlanacaktır.
Bu kiralık araç, sigortalıya, gitmek istediği yere kadar ulaşması veya daimi ikametgâhına dönmesi için verilecektir.
(Bu teminat sadece binek araçlar için verilmektedir).
Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle konaklama ve seyahat
Eğer Araç çalınmış ise, Şirket, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, araç çalındıktan 24 saat sonra yukarıda beşinci maddede belirtilen menfaatlerin aynısını sağlayacaktır.
Onarılan ya da bulunan aracın nakli ile emanet ve muhafazası
Eğer arızalanmadan sonra yapılacak tamir aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse veya aracın çalınması durumunda, Araç, Lehdar’ın hırsızlığın meydana geldiği yeri terketmesinden sonra bulunursa, araç onarıldıktan veya bulunduktan sonra Şirket aşağıdaki masrafları ödeyecektir:
a) Aracın Lehdar’ın Daimi İkametgah’ına nakil masrafları,
b) Ya da aracı Daimi İkametgah’a götürmek için Lehdar’ın veya tayin ettiği herhangi bir kişinin aracın tamir edildiği veya bulunduğu mekana kadar yaptığı seyahat masrafları.
c) Tamir edilmiş veya bulunmuş aracın azami poliçede bildirilen limitlere kadar emanet ve muhafaza masrafı.
Aracın tamirat masrafının kendi cari piyasa değerinden fazla olması halinde, Şirket, 7nci madde çerçevesindeki herhangi bir masrafı ödemeyecektir.
Profesyonel sürücü hizmeti
Sürücünün Aracı kullanmayı imkânsız kılan hastalığı kaza geçirmesi, ya da vefatı halinde, Sürücünün beraberinde bulunanlardan hiçbirinin Sürücünün yerine geçememesi kaydıyla, Şirket, Aracı kullanarak Araçta bulunanları Daimi İkametgah’a veya seyahat için planlanan yere götürmek üzere profesyonel bir sürücü temin edecektir.
Yedek parça temini ve ulaştırılması organizasyonu
Şirket, aracın hareketini sağlayacak yedek parçanın aracın tamir edildiği yerde bulunamaması durumunda, yedek parçanın mümkün olabilen durumlarda bulunmasını ve gönderilmesini organize edecektir. Temin edilen yedek parçanın maliyeti Lehdar tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından ödenecektir. Yedek parçanın temin edilememesi veya geç temin edilmesinden Şirket sorumlu olmayacaktır.
*Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, KaskoJet Poliçesinin üzerinde yer alan bilgiler ile farklılık arz etmesi halinde Poliçe hükümleri geçerli olacaktır.

Şirket, bu menfaatleri, ancak Lehdar Daimi İkametgâh ili dışında ve en fazla birbirini izleyen 60 güne kadar araç ile birlikte seyahat etmekte ise, “Önemli Notlar” bölümündeki kapsam tabloları doğrultusunda tüm Türkiye’de veya tüm dünyada sağlayacaktır.
Lehdar’ın hastalığı veya yaralanması durumunda nakli veya Daimi İkamet yerine geri gönderilmesi
Lehdar’ın hastalığı veya yaralanması durumunda, Şirket, Lehdar’ı ambulans veya refakatçi doktor ve Şirket’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya Daimi İkametgah’a nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır.
Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Verilecek yardım ilk yardım değil, ikincil yardımdır.
Şirket hiçbir zaman herhangi bir tıbbi yardım operasyonunda resmi kuruluşların yapması gereken kurtarma hizmetine müdahale etmeyecektir. Resmi veya özel şirket tarafından bu hizmet verilse de şirket, hiçbir zaman ödemeyi üstlenmeyecektir. İşbu teminat tedavi masraflarını kapsamaz.
Eşlik eden Lehdarlar’ın nakli veya Daimi İkametgâhlarına geri gönderilmesi
Eğer hastalık ya da yaralanma nedeniyle Lehdarlar’dan birinin seyahatini sürdürememesi sözkonusu ise, Şirket eşlik eden Lehdarlar’ın İkametgâhlarına ya da ilgili hastaneye nakil masraflarını ödeyecektir.
Eğer söz konusu kişilerden biri 15 yaşından küçük bir çocuk ise ve ona eşlik edecek herhangi bir başka kişi bulunmuyorsa, Şirket, kendisine, evine ya da hastanenin bulunduğu yere gönderilmesi sırasında eşlik etmesi için bir kişi tahsis edecektir.
Sigortalı’nın aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması
Şirket, Lehdar’ın 5 günden fazla hastanede kalması gerektiğinde, bir aile üyesi için aşağıdaki masrafları temin edecektir:
a) Daimi İkamet Ülkesi’nde hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 5 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami poliçede bildirilen limitlere kadar konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı),
b) Yurtdışında hastanenin bulunduğu yere seyahat masrafları sınırsız ve en fazla 10 günle sınırlı olmak üzere, günlük azami poliçede bildirilen limitlere kadar konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı).
Yakın bir aile mensubunun ölümü sonrası meydana gelen seyahat masrafları
a) Lehdar, Poliçe’de Lehdar olarak belirtilen yakın bir aile mensubunun Daimi İkamet Adresi’nde ölümü nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Lehdar’ın Daimi İkametgaha’a dönüşünü organize edecektir.
Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığındamümkündür.
b) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 veya daha küçük yaşta) ise, Şirket, Daimi İkametgah’a seyahati süresince kendisine bir refakatçi temin edecektir.
Lehdar’a, Daimi İkamet Ülkesi dışında yaralanması veya hastalığı nedeniyle verilecek tıbbi yardım
Lehdar’ın, Daimi İkamet Ülkesi dışında hastalanması veya yaralanması durumunda, Şirket; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını ödeyecektir. Bu hizmet ile ilgili teminat, beher lehdar için poliçede bildirilen limitler ile sınırlıdır.
Bu kiralık araç, sigortalıya, gitmek istediği yere kadar ulaşması veya daimi ikametgahına dönmesi için verilecektir (Bu teminat sadece binek araçlar için verilmektedir).
Lehdar’ın, Daimi İkamet Ülkesi dışında hastalanması veya yaralanması nedeniyle konaklama süresinin uzatılması
Lehdar’ın Daimi İkamet Ülkesi dışında hastalanması veya yaralanması durumunda, Lehdar’ın Daimi İkamet dışında kalış süresinin uzamasının söz konusu hastalığın veya yaralanmanın sonucu olduğu ilgili doktor tarafından belgelenir ise, Şirket, Lehdar’ın otel veya diğer konaklama masraflarını (standart oda+kahvaltı) karşılayacaktır. Ödenecek azami tutar 5 gün ile sınırlı olmak üzere günlük azami poliçede bildirilen limitler ile sınırlıdır.
Vefat eden Lehdar’ın ve eşlik edenlerin nakli
Lehdar’ın vefatı halinde Şirket;
a) Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Yeri’ne naklini organize edecektir.
b) Refakat eden Lehdarlar’ın defin yerine veya Daimi İkamet Yeri’ne dönüşünü organize edecektir.
c) Eğer Lehdarlar’dan birisi kendisine refakat edecek kimse bulunmayan bir çocuk (15 yaş veya daha küçük) ise, Şirket, Daimi İkametgah’a seyahat süresince bir refakatçi temin edecektir.
Bu teminatla ilgili ödenecek azami miktar Türkiye için poliçede bildirilen limitlere kadar, diğer tüm ülkeler için ise yine poliçede bildirilen limitlere kadar teminat verilmektedir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.
7 (b) bendinde tanımlanan menfaat sadece Lehdarlar asıl seyahat için kullanılmış taşıma araçlarınıkullanamadığında mümkündür.
İlaç Gönderilmesi
Şirket ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Lehdar’ın seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Lehdar’a gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Lehdar tarafından, nakliye masrafları Şirket tarafından karşılanacaktır.
Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması
Sigortalı’nın evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalı’nın evinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, Lehdarlar’danbirinin Daimi İkametgah’a dönüş masraflarını ödeyecektir.
Bu menfaat, sadece, Lehdar’ın asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığındamümkündür.
Acil mesajların iletilmesi
Lehdar’ın talebi üzerine Şirket, yukarıda belirtilen maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.
*Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, KaskoJet Poliçesinin üzerinde yer alan bilgiler ile farklılık arz etmesi halinde Poliçe hükümleri geçerli olacaktır.

Aşağıdaki menfaatler sadece Lehdar’ın birbirini izleyen 60 günlük süreyi aşmamak kaydıyla, Daimi İkamet Ülkesi dışında olduğu zaman sağlanacaktır.
Bagajın ve şahsi eşyaların bulunması ve Sigortalı’ya ulaştırılması
Şirket, raporların hazırlanmasında Lehdar’a yardım sağlayacak ve kayıp bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya iştirak edecektir.
Bagajın bulunması halinde, Şirket söz konusu bagajı Daimi İkametgah’a veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir.
Tarifeli havayolu uçuşlarında kaybolan bagaj
Tarifeli yurtdışı uçuşlarında bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde havayolunun kayıp raporu şartı ile Şirket, Lehdar’a acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için yapmış olduğu masrafların orjinal faturalarını Şirket'e göndermesi koşuluyla poliçede bildirilen limite kadar ödeme yapacaktır.
*Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, KaskoJet Poliçesinin üzerinde yer alan bilgiler ile farklılık arz etmesi halinde Poliçe hükümleri geçerli olacaktır.

Aşağıda menfaatler sadece poliçede sigortalı görünen aracın içindeki Sigortalı’ya veya Daimi Sürücü’ye uygulanabilir. Hukuki yardım sadece Türkiye dışında, diğer Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde geçerlidir.
Hukuki Savunma
Aracı kapsayan bir kazanın olması halinde Şirket, sürücünün kazadan doğan cezai suçlara karşı savunma masraflarını ödeyecektir. Ödenecek azami miktar poliçede bildirilen limitlerle sınırlıdır.
Hukuki işlemlerde kefalet
a) Şirket, yurtdışındaki mahkemelerde Sigortalı Aracı içeren trafik kazalarından doğan ceza davalarındaki yasal masraf ve giderlerin ödenmesini garanti etmek için Lehdar’dan talep edilen mali kefalet ücretini, yetkili mercilere yatıracaktır.Bu menfaat kapsamındaki azami tutar poliçede bildirilen limitlerle sınırlıdır. (Borç olarak)
b) Sigortalı Aracın söz konusu olduğu trafik kazaları nedeniyle yapılan cezai duruşmalarda, Daimi Sürücü’den talep edilen kefalet miktarını Şirket ilgili mercilere yatıracaktır.
Bu menfaat kapsamındaki azami tutar poliçede bildirilen limitlerle sınırlıdır (Borç olarak)
Lehdar, 2 (a) ve 2 (b) bentleri çerçevesinde yapılan ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.
Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Tur Assist tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Tavsiye edilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalı’nın isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır
Turistik Bilgiler
Sigortalı’nın isteği doğrultusunda seyahatler, ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar, gümrük işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi sağlanmaktadır. Seyahat acentaları, turizm ofisleri, turist rehberleri, turizm polisi, büyükelçilik ve konsolosluklar, vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgi verilmektedir.
Yol, Kaza ve Hava Durumu Bilgileri
Sigortalı’nın talebi üzerine Türkiye’de yol ve kaza durumu, otomotiv yetkili servis ve bayileri hakkında bilgi sağlanmaktadır.
Sağlık Kuruluşları ile İlgili Bilgiler
Sigortalı’nın talebi üzerine hastane, doktor, hemşire, nöbetçi eczane ve ambulans şirketleri ile ilgili adres ve telefon numaraları verilmekte, cenaze nakli ve defin organizasyonu da dahil olmak üzere mümkün olabilen durumlarda ilgili organizasyonlar yapılmaktadır.
Ulaşım Araçları ile İlgili Bilgiler
Sigortalı’nın talebi üzerine havayolu şirketleri, denizcilik işletmeleri, karayolu şirketleri, yat işletmeleri, demiryolları seferleri, rent a car şirketleri (profesyonel sürücü hizmeti) ile ilgili adres ve telefon bilgileri verilmekte, bu hizmetlerle ilgili mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılmaktadır.
Döviz Kurları Bilgileri
Sigortalı’nın talebi üzerine son 5 yıla ait döviz kurları bilgileri verilmektedir.
Restoranlar ve Eğlence Merkezleri Hakkında Bilgi
Sigortalı’nın talebi üzerine çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında adres ve telefon ile birlikte detaylı bilgi verilmekte ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılmaktadır.
Konaklama ile İlgili Bilgi
Sigortalı’nın talebi üzerine farklı türdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi verilmekte ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılmaktadır.
Kültürel Aktiviteler Hakkında Bilgi
Sigortalı’nın talebi üzerine opera, bale, konser, fuar, festival, tiyatro ve sinema ile ilgili bilgiler verilmekte ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon yapılmaktadır.
Hayvan Bakımı ile İlgili Bilgiler
Sigortalı’nın talebi üzerine veteriner, hayvan hastaneleri ve hayvan bakımı ile ilgili bilgiler verilmekte ve mümkün olabilen durumlarda bu hizmetler ile ilgili organizasyon yapılmaktadır.
Özel Günler İçin Organizasyon
Doğum günü, yıldönümleri, karne alma, seminer gibi durumlarda ilgili firmalar ile ilgili bilgi verilmekte ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılmaktadır.
Yaşlılar ve Çocuklar İçin Bakım Hizmetleri
Sigortalı’nın talebi üzerine yaşlılar ve çocukların bakımı ile ilgili hizmet veren firmalar hakkında bilgi verilmekte ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılmaktadır.
Tercüme Hizmetleri
Tercüme büroları ve tercümanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verilmekte ve mümkün olabilen durumlarda organizasyon yapılmaktadır.
Çiçek Gönderme Hizmetleri
Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu yapılmaktadır.
Diğer Bilgi Hizmetleri
Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri.
*Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, KaskoJet Poliçesinin üzerinde yer alan bilgiler ile farklılık arz etmesi halinde Poliçe hükümleri geçerli olacaktır.

Yukarı dön