İçeriğe Geç

MAPFRE İlk Çeyrekte 470 Milyon TL Prim Üreterek Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 2,97’lik Bir Artış Yakaladı

11.06.2015

  • MAPFRE EMEA bölgesinin toplam üretiminin yaklaşık yarısı Türkiye tarafından sağlandı.
  • Küresel anlamda grup 7,5 Milyar Euro ciro üretirken, 201 Milyon Euro net gelir sağladı.

MAPFRE Türkiye’deki sağlık ve yangın branşlarının etkisiyle 470 Milyon TL sigortacılık cirosu gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,97’lik bir artış sağladı. MAPFRE GENEL GRUP Mart ayı itibarıyla 896 Bin TL gelir açıkladı.
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan 19 ülkeyi içinde barındıran MAPFRE EMEA bölgesi geçen yıla göre yüzde 17,5’lik artışla toplam 1,067 Milyon TL’lik bir prim hacmi sağladı. Bu üretimin yüzde 47’lik bölümü Türkiye tarafından karşılanırken, EMEA bölgesinin toplam gruba üretim katkısı %5,8 oldu.

1.- Küresel Rakamlar

MAPFRE’nin toplam cirosu Mart ayı sonu itibarıyla 7,515 Milyon Euro’ya ulaşarak geçmiş yılın aynı dönemine göre %8,9 oranında yükseliş gösterdi. Ayrıca prim oranı da 2,6 oranında yükselerek 6,114 Milyon Euro oldu. Vergi öncesi kar yüzde 4,7 artarak 459 Milyon Euro oldu. Paydaşlarla ortak yürütülen işlerde dağıtılan nitelenebilir kar payının nispeten daha yüksek dağıtılmasından dolayı nitelenebilir sonuçlar 201,4 Milyon Euro’da kalarak geçtiğimiz yıla göre yüzde 8 oranında düştü.

MAPFRE’nin Venezuela hesaplarında 31 Mart itibarıyla SIMADI kur oranlarını uygulamaya başlamasıyla hissedar öz sermayesinde 266 Milyon Euro’luk bir düşüş yaşandı. Bu düşüşe rağmen hissedar öz sermayesi geçen yılın aynı dönemine göre 14,6 oranında artarak 9,338 Milyon Euro’ya ulaştı. Toplam varlıklar ise geçen 12 aya oranla yüzde 16,5 artarak 70,651 Milyon Euro oldu. 

Bileşik oran Şubat ayında Kuzey Doğu ABD’de yaşanan büyük kar fırtınalarının etkisiyle istisnai kayıplardan etkilendi (bu kayıpların birleşik orana etkisi %2,6 oldu), bazı pazarlarda hasar oranı %98,8 oranında arttı. Bu faktörler göz ardı edilseydi birleşik oran 96,2 olacaktı.

2.- Temettü:

2014 sonuçları doğrultusunda yönetim kurulu hisse başına 0,08 temettü ödenmesine karar vermiştir.

Temettü ödendiği zaman 2014 rakamlarına göre toplam gider 431,1 Milyon Euro oldu, 2013 rakamlarına göre yapılan ödemelerle karşılaştırıldığında bu miktar yüzde 7,7’lik bir artış olduğunu göstermektedir.

Yukarı dön