İçeriğe Geç

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Hastalıkta, sağlıkta yanınızdayız!
Hastalığın ne zaman ortaya çıkacağı ve kimin başına geleceğini bilmek mümkün değil. Bu noktadan yola çıkarak MAPFRE GENEL SİGORTA olarak Tehlikeli Hastalıklar Sigortası ürününü geliştirdik.
 
Hastalıklar teşhislerinden itibaren sırtımıza yükledikleri maddi ve manevi zorluklar nedeniyle hayatımızı altüst eder. Hatta çoğu kez bizleri, hastalığın kendisinden daha çok yorar. Hasta ve yakınları böyle durumlarda, kendilerini yapayalnız ve çaresiz hissederler, zorluklar ve hastalıkla baş edebilmek için güçlü bir desteğe ihtiyaç duyarlar. MAPFRE GENEL SİGORTA olarak, Tehlikeli Hastalıklar Sigortası ile bu gibi hastalık durumlarında karşınıza çıkan zorluklarla mücadelenizde size destek vermek ve yüklerinizi hafifletmeyi amaçlıyoruz..
 
Ayrıca, bu durumlar için oluşturduğumuz tıbbi danışmanlık çağrı merkezimiz, deneyimli doktor ve hemşirelerden oluşan tıbbi ekibiyle, sizlere 7 gün, 24 saat hizmet verir; organizasyon, bilgilendirme ve yönlendirme yaparak sizlere her konuda manevi destek sağlar.
 
Sigortamız bünyesinde değerlendirdiğimiz tehlikeli hastalıkları şunlardır:
 
Myokard İnfarktüsü (Kalp Krizi)
Kanser
Kroner By-Pass
Böbrek Yetmezliği
İnme
Kalp Kapakçığı Değiştirilmesi
Organ Nakilleri
Paralizi
Körlük
İşitme Kaybı
Multiple Skleroz
Önemli Yanıklar
Motor Nöron Hastalığı
Aort Hastalıkları Cerrahisi
Bu riskleri hayatınız parçası olarak görüyorsanız ve 20-55 yaşları arasındaysanız siz de Tehlikeli Hastalıklar Sigortası sahibi olabilirsiniz.

Merak Ettikleriniz

Tümünü Göster

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası Teminatı kapsamında, aşağıdaki 14 hastalık değerlendirilmektedir. 
1. Myokard İnfarktüsü (Kalp Krizi)
2. Kanser
3. Kroner By-Pass
4. Böbrek Yetmezliği
5. İnme
6. Kalp Kapakçığı Değiştirilmesi
7. Organ Nakilleri
8. Paralizi
9. Körlük
10. İşitme Kaybı
11. Multiple Skleroz
12. Önemli Yanıklar
13. Motor Nöron Hastalığı
14. Aort Hastalıkları Cerrahisi

Tehlikeli Hastalıklar tazminatı Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Tehlikeli Hastalıklar Özel Şartları çerçevesinde ancak sigortalının doldurmuş olduğu ön bilgi formu ve sağlık beyanındaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olması halinde ödenir. Sigortalı poliçe teminatı dahilinde bulunan hastalıkların teşhis tarihinden sonra en geç 6 ay içinde tazminat talebinde bulunmalıdır. Teminat tutarı Koroner by-Pass ameliyatı tarihinden sonraki ilk 30 günün bitiminde; inme de daimi nörolojik hasarın ispat belgesinin ibraz tarihinden itibaren 30 günün bitiminde; teminat altına alınan diğer hastalıklar da ise teşhis tarihinden itibaren geçen 30 günün bitiminde sigortalı halen hayatta ise ödenir. Şayet bu 30 günlük süre içerisinde sigortalı vefat ederse tazminat ödenmez. Teşhisten sonra bir ay erteleme süresi vardır.

Erteleme Süresi, Sigortalının poliçede belirlenen sigorta tazminatını hak edebilmesi için, yakalandığı tehlikeli hastalığın teşhisinden sonra belli bir süre daha yaşaması gerekmektedir. Bu süre erteleme süresi olarak tanımlanmıştır. Sigortalının erteleme süresi içinde vefatı durumunda, menfaattarlara tazminat ödemesi yapılmayacaktır.

Tazminatın ödenebilmesi için aşağıdaki evrakların eksiksiz olarak şirkete ulaştırılması gerekmektedir.
Poliçe aslı,
Nüfus cüzdanı örneği,
Doktor raporu ve teşhise baz teşkil eden tetkik sonuçları,
MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.’nin belirleyeceği hastane veya uzman hekim tarafından yapılacak muayene raporları, Yapılmış olan tetkik sonuçlarının gerekirse örnekleri, bant kayıtları, tetkiklerin kendisi vb.
Sigortalı tarafından doldurulacak Hastalık Bilgi Formu,
Sigortalının doktoru tarafından ve tazminat değerlendirmesi aşamasında gerek duyulursa MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.’nin belirleyeceği hastane veya uzman hekim tarafından doldurulan Tıbbi İnceleme Formu,
Burada belirtilmemiş olsa dahi, tazminat değerlendirmesi sırasında gerek duyulan her türlü medikal bilgi ve inceleme.
Yukarı dön