İçeriğe Geç

Ofisim Sigortası

Ofisim Sigortası
Tümünü Göster

Türk Sigortacılık piyasasına MAPFRE SİGORTA tarafından hazırlanıp sunulan ve Elektronik Cihaz Sigortası kapsamı dahilinde bulunan cihazların yanı sıra Yangın Sigortaları ile teminat verilebilen demirbaş ve dekorasyonun başına gelebilecek tüm zararları liste zorunluluğu olmaksızın ve hasar sebebinin aşağıdaki etkenler olması kaydı ile tazmin eden ve Maddi Zararlar Teminatı (Zorunlu Teminat), Kapsamlı Yazılım Teminatı (Seçimli Teminat), İş Durması Teminatı (Seçimli Teminat) oluşan bir TÜM RİSKLER (ALL RISKS) sigortasıdır.

 • Ani ve beklenmedik
 • Dış etkenli

 • Ticari amaçla kullanılan tüm yarı iletken teknoloji kullanılmış cihazlar
 • Bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları
 • Haberleşme, radyo ve TV ekipmanları
 • Grafik basım yayın endüstrisi ekipmanları
 • Makine - tesisat
 • Alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları
 • Demirbaş - dekorasyon (masa, sandalye, dolap, halı, boya, badana vb.)

Sigorta bedeli, yeni ikame bedeli üzerinden hesaplanır. Bu değer aşağıdaki unsurlardan oluşur:

 • Cihazın / demirbaşın yenisinin satın alış bedeli
 • Her türlü nakliye masrafları
 • Gümrük, resim, vergi ve harçlar
 • Montaj masrafları

Seçilen teknoloji grubuna göre cihaz, makine, demirbaş ve dekorasyona ait bedellerin tümünün toplamı yukarıda açıklandığı şekilde dikkate alınarak hesaplanacaktır. Aksi takdirde eksik sigorta söz konusu olacaktır. Yeni ikame bedeli uygulaması ile sigorta konusu cihazın/demirbaşın çalışmasının bir hasar sonucu aksamasını önlemek ve hasar olmamışçasına çalışmasına devam etmesini sağlayacak şekilde tamir edilmesini sağlamak mümkündür. Aksi takdirde cihazın performansı azalır ve çalışması etkilenir.

OFİSİM kapsamında iş durması teminatı poliçede maddi zararlar teminatı olması şartıyla verilebilmektedir.

Maddi Zararlar teminatı verilen OFİSİM poliçelerinde maddi zararlar teminatı kapsamına girecek bir sebepten dolayı Sigortalı'nın faaliyetinin durması veya aksaması nedeniyle oluşacak kar kayıpları bu teminatın konusunu oluşturur. Tazminat süresi; bu teminat kapsamında bir hasar oluşması sonucunda hasarın ve kaybın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma ve aksaması tamamen giderilerek normal faaliyete devam edilmesine kadar geçecek süre için ve azami 2 ay süre ile sınırlıdır. (Bu bölüm ile ilgili verilebilecek teminat; olay başına, maddi zararlar teminatı sigorta bedelinin %50’si ve yıllık toplam azami 100.000 USD ile sınırlıdır.)

OFİSİM Sigortası'nda uygulanacak fiyatlar için Teknoloji Grupları oluşturulmuştur. Fiyatlandırma bu Teknoloji Gruplarına göre değişmektedir. Sigortalanacak işletmenin faaliyet alanına göre girmiş olduğu Teknoloji Grubu Fiyatı kullanılmaktadır.

OFİSİM Sigortası yapılabilmesinin üç önemli ön şartı vardır:

 • OFİSİM Bilgi Formu eksiksiz olarak doldurulmalı ve bizzat Sigortalı tarafından imzalanmalıdır.
 • Demirbaş – Dekorasyon bedeli toplam sigorta bedelinin %50’sini aşmamalıdır.
 • Riziko adresindeki tüm cihaz, makine, demirbaş ve dekorasyon OFİSİM Sigorta poliçesi kapsamına alınmalıdır.
Yukarı dön