İçeriğe Geç

Oto Plaza Paket Sigortası

Oto Plaza Paket Sigortası
Tümünü Göster

Açıkta muhafaza edilen araçlar, poliçede belirtilen sigorta bedellerine dahil  edilmiş olması kaydı ile riziko mahallinde, bekçi ve/veya güvenlik görevlisi ve tel örgü ve/veya çevre duvarı koruması bulunması kaydı ile poliçe kapsamına dahil edilmiştir.

Sigortalının satış amacıyla sergilediği sıfır model araçların sigortalının yetkili personeli nezaretinde müşteriler tarafından poliçede gösterilen güzergah (km limiti) içerisindeki yapılacak tanıtım sürüşlerinde aracın sadece çarpma, çarpılma, devrilme yanma sonucu oluşabilecek kasko zararlarını (hırsızlık hasarları hariç olmak üzere) olay/araç başı ve poliçe süresince 50.000 TL limitle, Kasko Sigortası Genel Şartları’nın uygulanabilir hükümleri, özel şartlar ve aşağıda belirtilen muafiyet hükümleri dahilinde teminata dahil edilmiştir. Her bir hasarda araç başına 250 TL tenzili muafiyet uygulanacaktır.

İşyerinizi sigorta ettirirken, bina sigorta bedelinin tespitine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bina sigorta bedeli, sigortalanacak yerin yapı tarzına göre yeniden inşaası için gereken maliyettir. Sigorta işleminin hiçbir zaman satış bedeli üzerinden yapılmaması gerekmektedir. Arsa bedeli bina sigorta bedeline eklenmemelidir. Sigortalı yerde yapılmış olan dekorasyon da söz konusu ise dekorasyona ait sigorta bedeli bina sigorta bedeline eklenebilir. Demirbaş, makina, emtea gibi kıymetlerin sigorta bedelinde sigortalının beyanı dikkate alınır. Ancak hasar anında sigortalı malın faturası, envanter kayıtları gibi evraklar talep edilebilir.
Yukarı dön