İçeriğe Geç

Hayvan Hayat Sigortaları

Hayvan Hayat Sigortaları

Özenle besleyip, yetiştirdiğiniz hayvanlarınızın beklenmedik sebeplerle zarar görmesini elbette istemezsiniz. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde "keşke" dememeniz için size bir önerimiz var: Hayvan Hayat Sigortaları.

Gelin siz de MAPFRE SİGORTA farkıyla size uygun ürünümüzü seçin, hayvanlarınızı güvence altına almanın keyfini çıkarın. Üstelik devlet desteği ile!

 • Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası
 • Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
 • Devlet Destekli Kümes Hayvanları Sigortası
 • Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası
 • Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası
Tümünü Göster

Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan süt ve erkek besi sığırları ile mandalar, Tarsim tarafından yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.

Bu sigorta, sigortalı büyükbaş hayvanlarda aşağıdakileri teminat altına alır:

 • Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale (Dar Kapsamlı Tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.)
 • Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması
 • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması
 • Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesim riskleri ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski

Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler,  Tarsim tarafından yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir.

Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda aşağıdaki sebeplerle meydana gelen ölümler ve mecburi kesim riskleri Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır:

 • Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale
 • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması
 • Zehirli çayır otları ve yem'e bağlı zehirlenmeler
 • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması
 • Yangın veya infilâk

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için aşağıdaki sebeplerle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır:

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları (Dar kapsamlı tarifede, tüm hastalıklar teminat dışıdır.)
 • Her türlü kazalar ve zehirlenmeler
 • Her türlü doğal afetler
 • Yangın veya infilâk

TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta kapsamındadır.
Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların aşağıdaki nedenleronucu meydana gelen zararlar, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde teminat altına alır:

 • Fırtına
 • Hortum
 • Yangın
 • Heyelan
 • Deprem
 • Taşıt çarpması
 • Sel ve Su Baskını
 • Vahşi Hayvan Saldırısı
 • Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. (Sadece gezginci arıcılık için geçerlidir.)

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları ile Tarife ve Talimatlar kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerindeki;

Su Ürünlerinde:

 • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık
 • Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler
 • Her türlü doğal afet
 • Kazalar
 • Predatörler
 • Alg patlaması sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıpları

Kafes ve ağlarında:

 • Her türlü doğal afet
 • Kazalar
 • Predatörler
 • Alg patlaması nedeniyle meydana gelen maddi zararı
Yukarı dön