Trafik Levhaları ve Anlamları Nelerdir?

yazar MAPFRE
Trafik Levhaları ve Anlamları

Trafik işaret levhaları, kara yollarında yaşanabilecek kazaları engellemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan işaretlerdir. Ayrıca trafik işaretleri; araçlar, yayalar ve bisikletliler gibi diğer kullanıcılar arasındaki trafik akışını düzene sokar. 

Trafiğe çıkan sürücüler trafik işaretlerini ve anlamlarını bilir. Ancak ilk kez ehliyet alacak kişilerle yayaların ve araçlardaki yolcuların da bu işaretleri öğrenmesi gerekir. 

Trafik Levhası Çeşitleri Nelerdir?

Birbirinden farklı trafik levhaları bulunur. Bu levhalar, hava şartlarının ya da yol bozukluklarının getireceği sorunları önlemek için olabilir. Hatta şehir içinde yayaların hakları, kırsal alanda hayvanların tahmini hareketleri de trafik bilgi işaretleri arasında kendine yer bulur.

Trafik levhaları, trafik kuralları gereğince gruplara ayrılır. Bu gruplar şu şekildedir:

 • Tehlike Uyarı İşaretleri
 • Trafik Tanzim İşaretleri
 • Trafik Bilgi İşaretleri
 • Durma ve Park Etme İşaretleri
 • Yapım Bakım Onarım İşaretleri 
 • Paneller 
 • Yeni Standart Trafik İşaretleri
 • Yatay İşaretlemeler
 • Kontrol Kesim Levhaları

Biz de bu noktada trafikte en çok karşılaşılan trafik levhaları ve anlamlarını sizin için hazırladık. 

 1. Tehlike Uyarı İşaretleri
Trafik Levhaları ve Anlamları

Yolda sürücüyü kolaylıkla fark edemeyeceği tehlikelere karşı uyaran levhalara, tehlike uyarı işaretleri denir. 

 • Sağa tehlikeli devamlı virajlar: İleride sürekli sağ yönlü ve birbirini izleyen tehlikeli virajların olduğunu bildirir. Sola tehlikeli devamlı virajların olduğunu bildiren levha da bulunur.
 • Sola tehlikeli viraj: İleride sola tehlikeli viraj olduğunu bildirir. Sağa tehlikeli viraj levhası da sağa dönen tehlikeli bir viraj olduğunu ifade eder. 
 • Tehlikeli eğim: Tehlikeli olduğu düşünülen çıkış eğimli yol kesimleri olduğunu ve sürücülerin düşük vites kullanmaları gerektiğini bildirir.
 • Kasisli yol: Sürücüleri yolda hendek, kasis, çukur ve benzeri üst yapı bozuklukları bulunduğu konusunda uyarır.
 • Kaygan yol: Yol yüzeyinin kaygan olduğu konusunda uyarıda bulunur.
 • Gevşek malzemeli zemin: Taşıt yolu üzerinde gevşek malzeme olduğunu ve öndeki araçlardan taş sıçrayabileceğini bildirir. 
 • Düşük banket: Kaplama ile banket arasındaki seviye farkını belirtmek için kullanılır. 
 • Yaya geçidi: ileride yaya geçidi olduğu uyarısında bulunur. Hız düşürülmeli ve yaya geçidine dikkatli yaklaşılmalı.
 • Okul geçidi: Okul ya da oyun alanları gibi çocukların sık sık geçtiği yol kesimlerini belirtmek için kullanılır. Hız düşürülmeli ve ani bir duruş için hazırlıklı olunmalı.
 • Kontrolsüz kavşak: Sağdan gelmekte olan araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğu ve hızın düşürülmesi gerektiği kontrolsüz bir kavşağa yaklaşıldığını bildirmek için kullanılır. 
 • Yandan rüzgar: Sık sık yandan kuvvetli rüzgar esen yüksek köprüler, dolgular gibi yol kesimlerini belirtir. Aynı zamanda sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve önlerindeki araçları geçmekten kaçınmaları gerektiğini bildirir.
 • Yolda çalışma: İlerideki yol kesiminde yol çalışmasının olduğunu, kaplama üzerinde kir ve/veya çamur nedeniyle yol yüzeyinin kaygan olabileceğini belirtir. 
 • Dikkat: Yol üzerinde tehlike uyarı işaretleri ile belirlenen tehlikeler dışında kalan diğer tür tehlikelerden birisinin varlığı hakkında uyarıda bulunmak amacıyla kullanılır. 
 • Anayol – Tali yol:  Bir tali (ana yoldan daha az yoğunluğa sahip, bağlandığı yoldan daha az öneme sahip ikinci dereceli yol) yol kavşağına yaklaşılmakta olduğunu bildirir. Hız azaltılır, tali yollardaki araçlara dikkat edilerek geçilir.
 • Işıklı işaret cihazı: Bu işaret levhası, ışıklı işaret cihazları ile kontrol edilen kavşaklara yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılarak yaklaşılmalı, ışıklı cihazlardan gelebilecek DUR uyarısına hazırlıklı olunmalıdır.
 1. Trafik Tanzim İşaretleri
Trafik Levhaları

Kara yolundan yararlananlara trafik düzen ve güvenliğini sağlamak için uymaları gereken kısıtlamaları ve yasaklamaları bildiren levhalardır.

 • Azami hız sınırı 50: 50 km/s hız limitine uyulması gerektiğini bildirir. 
 • Hız sınırı sonu: Daha önce uygulanmış olan 50 km/s hız kısıtlamasının sona erdiğini bildirir.
 • Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu: Yolun öncesinde belirtilen, uyulması gereken kuralların sonuna gelindiğini bildirir. 
 • Dur: Sürücülerin bir kavşağa girmeden önce durarak kavşaktaki bütün araçlara yol vermeleri gerektiğini belirtir.
 • Karşıdan gelene yol ver: İki yönlü trafik akışının zor ya da imkansız olduğu dar yol kesimlerinde öncelik hakkının karşıdan gelen araçlara ait olduğunu belirtir.
 • Öndeki taşıtı geçmek yasak: Sollama yapmanın yani öndeki aracı geçmenin yasak olduğunu bildirir.
 • Girişi olmayan yol: Her türlü taşıt girişinin yasak olduğu yollara girmeden önce kullanılır.
 • Okul bölgesi azami hız sınırı: Okul ya da oyun alanları gibi çocukların sık sık geçtiği yol kesimlerinde azami hız sınırını belirtmek için kullanılır. Burada sürücüler yavaş gitmeli ve ani duruş için hazırlıklı olmalıdır. 
 • Yol ver: Ana yol ve tali yol kavşaklarında, tali yoldan kavşağa gelmekte olan sürücülerin uygun olmadığı durumlarda kavşakta durmadan, ana yolda gitmekte olan araçlara yol vermesi gerektiğini belirtir. 
 • Öndeki taşıt … metreden daha yakın takip edilmez: Taşıtların arasında levhada belirtilen mesafenin korunması gerektirdiğini ifade eden levhalardır.
 • Genişliği … metreden fazla olan taşıt giremez: Toplam genişliği levhada belirtilmiş olan değerden fazla olan taşıtların girişinin yasak olduğunu bildirir.
 • U dönüşü yapılamaz: U dönüşü yapmanın yasak olduğunu bildirir.
 • Sola dönülemez: Sola dönüşün yasak olduğunu bildirir.
 • Tehlikeli madde taşıyanların izleyeceği mecburi yön: Tehlikeli madde taşıyan araçların levhada belirtilen yöne doğru gitmesinin zorunlu olduğunu ifade eden levhalardır. 
 • Yaya giremez: Levhanın bulunduğu yola yayanın giremeyeceğini belirten işarettir. 
 1. Trafik Bilgi İşaretleri
Trafik Bilgi İşaretleri

Sürücülere, yolculara ve yayalara; yol güzergahı üzerinde, yol ve yolun çevresinde, yol ve trafik durumu hakkında bilgi veren işaretlere denir.

 • Girişi olmayan yol kavşağı: Bu levhalar, sürücülere kavşakların yakınında çıkışı olmayan yolların olduğunu bildirir. 
 • Hastane: Yolun yakınında hastane olduğunu bildirir.
 • Otoyol sonu: Otoyolun sonuna gelindiğini ifade eder.
 1. Durma ve Park Etme İşaretleri
Durma ve Park Etme İşaretleri

Sürücülerin araçlarını park edebilecekleri ya da durdurabilecekleri yerlerin denetim ve düzenlenmesinde kullanılan işaretlerdir. 

 • Park etmek yasaktır: Park etmenin yasak olduğunu; sadece yolcu indirme, bindirme, yük alma ve boşaltma için araçların durmasına izin verildiğini ifade eder.
 • Duraklamak ve park etmek yasaktır: Sürücülerin araçlarını bu levhanın bulunduğu yere bırakmasının ve burada duraklamasının yasak olduğunu bildiren işarettir.
 • Park yeri: Sürücülerin buraya araçlarını park edilebileceğini ifade eder.
 • Kapalı park yeri: Kapalı park yerinden yararlanmak isteyen sürücüler için park yeri olduğunu belirtir.
 1. Yapım Bakım Onarım İşaretleri
Trafik Levhaları

Yol kullanıcılarını yani yaya ve sürücüleri; yapım, bakım, onarım bölgelerine girerken uyaran işaretlerdir.

Şerit düzenleme: Levhanın bulunduğu yolda, sağ yoldan sol yola ya da sol yoldan sağ yola şerit aktarımı olduğunu bildirir. Şerit düzenlemesinin olduğu alanları göstermek için kullanılır.

 • Yolda çalışma: İleride yol çalışması olduğu anlamına gelen levhadır.
 • İki yönlü yol: İki yönlü trafik akışının zor ya da imkansız olduğu dar yol kesimlerinde öncelik hakkının karşıdan gelen araçlara ait olduğunu belirtir.
 • Şerit aktarımı: Levhanın bulunduğu yolda, soldan sağa ya da sağdan sola şerit aktarımı olduğunu bildirir.

Benzer Yazılar

Yorum Yap