Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

yazar MAPFRE

Hayatımızın her alanında ihtiyacımız olabilecek sigortalar; sağlıktan konuta, seyahatten otomobile kadar birçok alanda, poliçede belirtilen teminatlar ve limitler dâhilinde bize ve çevremize güvence sunan ürünlerdir. Böylece karşılaşabileceğimiz kötü sürprizler sonucunda oluşabilecek maddi kayıpları sigortalar sayesinde garanti altına alırız. 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası da çok sayıda riski garanti altına alan sigortalardan biridir.

O halde şimdi, Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası hakkında merak ettiklerinizi yanıtlayalım.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

Sigortalının, gerçek veya tüzel kişi olarak kendisinin ya da namına çalışan personelin faaliyetleri sırasında talihsiz olaylarla karşılaşması sonucu 3. kişilerde ortaya çıkan maddi ve bedeni zararların sigortalıya sorumluluk doğurması durumunda poliçede belirtilen limit ve teminatlar dâhilinde sigortalıya ait tazminatın karşılanmasını garanti altına alan sigorta türüdür. Yani sigortalının kendisinin veya çalışanlarının neden olduğu bedeni-maddi zararları teminat altına alır. 3. şahıslarda oluşabilecek zararlar, doğrudan veya dolaylı şekilde gerçekleşebilir.

3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Nasıl Çalışır?

Bu sigorta türünü daha iyi anlayabilmek adına örnekle açıklamak gerekirse; bir iş yerinde çalışanın sorumluluğu, fabrikadaki makinelerden birini kullanmak olsun. O sırada olay mahalinde bulunan müşterinin ya da ziyaretçinin makine nedeniyle zarar görmesi durumunda bu sigorta devreye girer. Yani sigorta, sigortalı yerine geçerek yaralanan kişiye hükmedilen tazminatı öder. 

Bu sigorta kapsamında ödeme, zarar gören kişiye yani “3. kişiye” yapılır, sigortalının kendisi tazminat almaz. Ancak iş yerinde çalışan kişinin bu sigortası olmasaydı aynı tazminatı sigorta şirketi yerine kendisinin ödemesi gerekirdi. 

3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamı Nedir?

Sigortanın kapsamı en basit haliyle üçüncü kişinin vefatı, yaralanması veya sakat kalması nedeniyle ortaya çıkan tazminat talepleri ile üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarara ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat taleplerini kapsar. Teminatların genel kapsamı için önemli olan poliçede belirtilen limit ve teminatlardır.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Haller Nelerdir?

Diğer sigorta türlerinde olduğunu gibi kasti şekilde ve isteyerek bir şeye ya da birine zarar verilmesi sonucu ortaya çıkan hasar, bu sigorta kapsamına girmez. Tabii başka teminat dışı haller de bulunur. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralayalım:

  • Harp, ihtilal, isyan, ayaklanma, terör, grev ve el koyma hallerinden doğan zararlar 
  • Sel baskını, heyelan veya yangın gibi felaketler sonucunda ortaya çıkan zararlar
  • Aksi poliçede belirtilmedikçe asansör sorumluluk teminatı kapsam dışıdır.

Ayrıca üçüncü şahısların talep edebileceği manevi zararların da teminat kapsamı dışında olduğunu belirtelim. Çünkü bu sigortayla sadece şirket faaliyetleri nedeniyle üçüncü şahısların karşılaşabilecekleri maddi ve bedeni zararlar, poliçede belirtilen limitler dâhilinde garanti altına alınır.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortasının Kullanılabileceği Alanlar

3. kişilere gelebilecek zararları teminat altına alabileceğiniz çok sayıda alan mevcut. Sigortayı kullanabileceğiniz bu alanların en yaygın olanlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

  • Eğitim kurumları kazaları
  • Garaj, otopark veya tamirhane kazaları
  • Asansör kazaları
  • Otel veya lokanta kazaları
  • Bina sahip ve yöneticilerinin karşılaşabileceği kazalar
  • Servis istasyonu veya benzin istasyonu kazaları

Faaliyet alanınız hangisi olursa olsun iş süreçlerinizde herhangi bir aksilik sonucu çevrenizde bulunan kişilere sizin ya da namınıza çalışanların zarar verme ihtimali maalesef her zaman mümkün. Böyle bir durumda yardımcınız MAPFRE Sigorta olabilir. 

MAPFRE Sigorta ile Güvende Olun!

MAPFRE Sigorta olarak Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası ürünümüzü sunuyoruz. Bu sigorta sayesinde mesleki faaliyetleriniz sırasında yaşayabileceğiniz size sorumluluk doğurabilecek talihsiz olaylar sonucunda çevrenize gelecek zararlara bağlı tazminat taleplerini güvence altına alabilirsiniz.

Dilerseniz Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası ürün sayfamızı ziyaret edebilir ve ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

MAPFRE Sigorta

Benzer Yazılar

Yorum Yap