Ana menü

Sorumluluk Sigortaları

Sizin sorumluluğunuz, bizim uzmanlığımızdır
Bizi arayın
icon-numero-telefono

0850 755 0 755

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası'nda üçüncü şahısların talep edebileceği manevi zararlar teminat kapsamında mıdır?
Hayır, üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası ile yalnızca işletme faaliyetleri nedeniyle üçüncü şahısların karşılaşabilecekleri maddi ve bedeni zararlar poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınır.
Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında kimlerin faaliyetleri sırasında oluşabilecek hasarlar teminat altındadır?
Sigortalı’nın kendisi ve/veya çalışanlarının neden olduğu bedeni-maddi zararlar teminat kapsamındadır.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası, zorunlu sorumluluk sigortaları kapsamında yer almamakla beraber firma veya şahısların ihtiyaçlarına göre Ürün Sorumluluk Sigortası ve Mesleki Sorumluluk Sigortası ile de karıştırılmamalıdır.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası'na stajyerler ya da taşeronların elemanları dahil midir?

İlgili tarafların “sigortalı adına yaptıkları faaliyetleri” sırasında, bordroya dahil edilmiş olmaları kaydı ile bildirilen işçilik ücretleri ve çalışan sayısına dahil edilmeleri şartı ile “sigortalı” olarak kabul edilir.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası'nda meslek hastalıkları teminat altında mıdır?
Aksi belirtilmedikçe meslek hastalıkları teminat haricidir.
Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mesleki Sorumluluk Sigortası'nın kapsadığı başlıca riskler nelerdir?
Mesleki Sorumluluk Sigortaları,  Mali Sorumluluk Sigortaları arasında yer alır ancak Zorunlu Sorumluluk Sigortası değildir. Dolayısıyla Sigortalı’nın isteği ve öngördüğü risklere bağlı olarak yapılır.
  1. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu I.b maddesinde belirtilen Sigortalı’nın kusuru neticesinde müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizleri poliçede belirtilen limitler ile; SSK primi ve vergiler ise poliçede belirtilen limitlerin %25’i maksimum 150.000 EUR ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahildir.
  2. Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.4.2 maddesinin (f) bendi aksine manevi tazminat talepleri, olay bası ve poliçe süresince yıllık azami toplamda 25.000 EUR alt limit ile teminat kapsamındadır.
  3. Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.4.1 maddesinin (a) bendi aksine herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılı veya herhangi bir yöntem ile (veya benzer bir şekilde) tekrar çoğaltılmış olsun veya olmasın, her tür belge kaybı veya Sigortalı’nın bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi sonucu meydana gelebilecek tazminat talepleri, olay bası ve poliçe süresince yıllık azami toplamda 25.000 EUR alt limit ile teminat kapsamındadır.
  4. Bu poliçe kapsamına giren bir olaydan dolayı sigortalının aleyhine açılacak bir tazminat davası ile ilgili yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri (Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi) poliçe teminatına dahildir. Ancak her halükarda ödenecek tazminat miktarı poliçede belirtilen limiti aşmayacaktır.
  5. Kesinleşmiş bir idari karar gereğince Sigortalı’nın malvarlığı üzerinde bir kısıtlama uygulanırsa, sigorta teminatına girmeyen haller hariç olmak koşuluyla, Sigortacı Sigortalı’nın malvarlığının bu kısıtlamadan kurtarılması için gerekli teminat gösterme gibi girişimleri yerine getirecektir.
Vergi cezası, gecikme zammı, gecikme faizleri, SSK primi ve vergiler Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası'nın teminat kapsamında mıdır?
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müsavir ve Yeminli Mali Müsavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu I.b maddesinde belirtilen sigortalının kusuru neticesinde müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizleri poliçede belirtilen limitler ile; SSK primi ve vergiler ise poliçede belirtilen limitlerin %25’i maksimum 150.000 EUR ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahildir.
Mimar ve Mühendisler Mesleki Sorumluluk Sigortası'nın kapsamı nedir?
Mesleki Sorumluluk Sigortaları Mali Sorumluluk Sigortaları arasında yer alır ancak Zorunlu Sorumluluk Sigortası değildir. Sigortalı’nın mesleki faaliyetleri esnasında vereceği dizayn, kontrollük ve proje yönetimi hizmetleri dahilinde Sigortalı namına hareket eden kişi/kişiler, ile Sigortalı’nın emrinde çalışan elemanların veya yöneticilerinin mesleki faaliyetleri ile ilgili hata, ihmal ve atlamaları sonucu oluşabilecek direkt hasarlar nedeniyle müşterilerinin poliçe süresince kendilerine yöneltecekleri tazminat taleplerini Mesleki Mali Mesuliyet Genel Sartları çerçevesinde teminat altına alır.
Ürün Sorumluluk Sigortası'nın kapsadığı başlıca riskler nelerdir?
Sigortalı tarafından veya Sigortalı namına; satılan, temin edilen veya üretimi yapılan ürünlerle ilgili olarak, poliçede belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar neticesinde; üçüncü şahısların vefatı, yaralanması, sıhhatinin bozulması, üçüncü şahıslara ait mallarda maddi kayıp ve zararlara neden olunması sebebiyle Sigortalı’nın hukuki olarak ödemekle yükümlü olacağı zararlar Ürün Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları uygulanabilir hükümleri çerçevesinde poliçede belirtilen limitlere kadar teminat kapsamına alınır.
Ürün Sorumluluk Sigortası aynı zaman da Ürün Garanti Sigortası mıdır?
Ürün Sorumluluk Sigortası, Mali Sorumluluk Sigortaları arasında yer alır ancak Zorunlu Sorumluluk Sigortası değildir. Ürün Sorumluluk Sigortası bir Ürün Garanti Sigortası değildir. Ürün Garanti Sigortası, bir mal sigortasıdır ve zarar gören ürünün tazminine yöneliktir. Oysa Ürün Sorumluluk Sigortası bir sorumluluk sigortasıdır, mala değil sigortalının üretmiş olduğu ürünle ilgili sorumluluğa ilişkin güvence sağlar.
Aşağıda incelemekte olduğunuz ürüne ilişkin ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi ve dokümanlar yer almaktadır. Herhangi bir soru işaretiniz olması durumunda, en yakın acentemiz ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası