Ana menü

MAPFRE’de Eğitim

Bizi arayın
MAPFRE GRUP, tüm dünyada çalışanlarının ve satış kanallarının kurumun stratejik hedeflerine katkıda bulunabileceği ve mesleki ve bireysel gelişimlerini sürdürebildikleri bir çalışma ortamı yaratma sorumluluğunu üstlenmiştir.

MAPFRE’de eğitime gider kalemi olarak değil, büyük karlılığı olan bir yatırım aracı olarak bakarız. Bu sebeple eğitim ve gelişim faaliyetleri MAPFRE’nin stratejik hedefleri arasında yer alır.

Eğitim ve gelişim politikamız; tüm çalışan ve acentelerimizin, kurumumuzun stratejik hedeflerine, değerlerimiz ve kurum kültürümüze hizmet edecek performans seviyelerine ulaşmaları amacıyla, gerek kendilerini, gerekse işlerini geliştirebilecekleri şekilde eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bunların karşılanmasını hedefler.

Yapılan işlerde verimliliği artırıcı bir faktör olarak, eğitimin her kademedeki çalışanımız için bir hak ve bir sorumluluk olduğuna inanırız. Tüm yöneticilerimiz kendilerine bağlı personeli eğitmek ve yetiştirmek sorumluluğunu keyifle üstlenirler.

Bu çerçevede oluşturulan eğitim prosedürlerimiz, en iyilerin çalışmak istediği, potansiyellerini yüksek performansa dönüştürebildikleri için kalıcı ve mutlu oldukları, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin çalışan çıktısı olduğu bir kurum kültürünün yaratılması, iyi yönetim, liderlik, etkin ödüllendirme ve çalışan mutluluğunu destekleyen uygulamaların hayata geçirilmesine odaklanır.

Aynı amaçla, satış kanallarımıza, şirket değerlerimizi benimsetmek, şirketimizin ürün, hizmet, sistem bilgilerini yapılandırılmış ve etkin yöntemlerle aktarmanın yanı sıra, kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmak ve modern yönetim bilimlerine yönelik ufuklarını genişletmek amacıyla özel eğitim programlarının oluşturulması ve uygulanmasına büyük önem veririz.

MAPFRE GRUP bünyesinde, çalışanın fonksiyon, görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgi, tecrübe ve yeteneklerinin artırılmasını, böylece görevlerinde daha verimli olmaları ile mesleki ve kişisel gelişimlerinin sürekliliğini temin eden seminer ve kongre katılımları, öğretim ve iş başında eğitim çalışmalarının tümü, eğitim fonksiyonu olarak değerlendirilir.

MAPFRE’de eğitim faaliyetleri global çapta faaliyet gösteren MAPFRE Üniversitesi çatısı altında yürütülür. Tüm dünyadan MAPFRE çalışanlarına hizmet veren fiziksel kampüslerimiz sırasıyla, Madrid’de kurulu CAMPUS MONTE DEL PILAR İSPANYA, Sao Paola’da kurulan CAMPUS BREZİLYA ve Massachussetts’de kurulan CAMPUS USA’dir. Ortak virtüel kampüsümüz, MAPFRE e-CAMPUS tüm dünyada çalışanlarımızın gelişimi için faaliyet göstermektedir.