Ana menü
Ana menü
Ana menü

İşyeri Sigortası ve Ofisim Sigortası

“Her ofise lazım” sigorta!
Bizi arayın
icon-numero-telefono

0850 755 0 755

Kendi işini kurup bir ofis açmak neredeyse herkesin hayali… Büyük çabalar sonucunda bu hayalinizi hayata geçirdiğinizde, karşılaşabileceğiniz onlarca riski de hesaba katmanız gerekecektir.

Peki siz yatırımınızın geleceği ile meşgul olurken, riskleri bize bırakmaya ne dersiniz?

MAPFRE SİGORTA olarak siz sadece işinizi büyütmeye odaklanın diye OFİSİM Sigortası’nı tasarladık.

OFİSİM Sigortası ile size; işyerinizdeki sabit kıymetleri, elektronik cihazları ve iş durması dolasıyla uğrayabileceğiniz finansal kayıpları kapsayan üçü bir arada güvence sağlıyoruz.

Gelin OFİSİM Sigortası yaptırın, geleceğe umutla bakın.

 • Deprem
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj
 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları
 • Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazlar ek teminatı
 • İhmal, hatalı kullanım ve işletme hataları
 • Üçüncü şahısların vereceği zararlar Hırsızlık, soygun, gasp ve sabotaj
 • Yangın (kavrulma ve alazlanma dahil), duman
 • Patlama (infilak), içe patlama (implosion)
 • Yıldırım (direkt ve endirekt etkileri), fırtına ve dolu
 • Hava ve kara taşıtları çarpması

 • Sel / su baskını, dahili su ve sprinkler sızıntısı
 • Yeraltı suyu ve yağmur suyu, paslanma
 • Aşırı voltaj ve indüklenme
 • İşyeri yardım hizmetleri

Ek Teminatlar

 • Cam kırılması
 • Komşu ve kiracı mali mesuliyet
 • İşveren mali mesuliyet
 • Üçüncü şahıs mali mesuliyet
 • Emniyeti suistimal
 • Taşınan para
 • Kasa hırsızlık ve yangın
 • İş durması zararları

İşyeri Yardım Hizmetleri

 • Tesisat işleri
 • Elektrik işleri
 • Çilingir
 • İşyerinde kalan kişinin kurtarılması
 • Cam işleri
 • Tıbbi danışma hizmeti
 • İşyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması
 • Güvenlik hizmeti
 • Acil mesajların iletmesi
 • Profesyonel işyeri hizmetleri organizasyonu
OFİSİM (Cihaz Ekipman ve İş Durması Zararları) Sigortası nedir?
Türk Sigortacılık piyasasına MAPFRE SİGORTA tarafından hazırlanıp sunulan ve Elektronik Cihaz Sigortası kapsamı dahilinde bulunan cihazların yanı sıra Yangın Sigortaları ile teminat verilebilen demirbaş ve dekorasyonun başına gelebilecek tüm zararları liste zorunluluğu olmaksızın ve hasar sebebinin aşağıdaki etkenler olması kaydı ile tazmin eden ve Maddi Zararlar Teminatı (Zorunlu Teminat), Kapsamlı Yazılım Teminatı (Seçimli Teminat), İş Durması Teminatı (Seçimli Teminat) oluşan bir TÜM RİSKLER (ALL RISKS) sigortasıdır.
 • Ani ve beklenmedik
 • Dış etkenli
OFİSİM Sigortası'nı kimler yaptırmalı?
Hizmet sektörü, turizm acenteleri, avukat büroları noterler ve grafik-dizgi-baskı sektörü, küçük ölçekli imalathaneler, ticarethaneler vb. işletmeler
OFİSİM Sigortası ile neler koruma altına alınabilir?
 • Ticari amaçla kullanılan tüm yarı iletken teknoloji kullanılmış cihazlar
 • Bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları
 • Haberleşme, radyo ve TV ekipmanları
 • Grafik basım yayın endüstrisi ekipmanları
 • Makine – tesisat
 • Alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları
 • Demirbaş – dekorasyon (masa, sandalye, dolap, halı, boya, badana vb.)
OFİSİM Sigortası'nın seçimli teminatları nelerdir?
 • Kapsamlı yazılım teminatı
 • İş durması teminatı
  OFİSİM Sigortası’nda sigorta bedeli nasıl belirlenir?
  Sigorta bedeli, yeni ikame bedeli üzerinden hesaplanır. Bu değer aşağıdaki unsurlardan oluşur:
  • Cihazın / demirbaşın yenisinin satın alış bedeli
  • Her türlü nakliye masrafları
  • Gümrük, resim, vergi ve harçlar
  • Montaj masrafları

  Seçilen teknoloji grubuna göre cihaz, makine, demirbaş ve dekorasyona ait bedellerin tümünün toplamı yukarıda açıklandığı şekilde dikkate alınarak hesaplanacaktır. Aksi takdirde eksik sigorta söz konusu olacaktır. Yeni ikame bedeli uygulaması ile sigorta konusu cihazın/demirbaşın çalışmasının bir hasar sonucu aksamasını önlemek ve hasar olmamışçasına çalışmasına devam etmesini sağlayacak şekilde tamir edilmesini sağlamak mümkündür. Aksi takdirde cihazın performansı azalır ve çalışması etkilenir.

  İş Durması teminatı neleri kapsar?
  OFİSİM kapsamında iş durması teminatı poliçede maddi zararlar teminatı olması şartıyla verilebilmektedir.

  Maddi Zararlar teminatı verilen OFİSİM poliçelerinde maddi zararlar teminatı kapsamına girecek bir sebepten dolayı Sigortalı’nın faaliyetinin durması veya aksaması nedeniyle oluşacak kar kayıpları bu teminatın konusunu oluşturur. Tazminat süresi; bu teminat kapsamında bir hasar oluşması sonucunda hasarın ve kaybın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma ve aksaması tamamen giderilerek normal faaliyete devam edilmesine kadar geçecek süre için ve azami 2 ay süre ile sınırlıdır. (Bu bölüm ile ilgili verilebilecek teminat; olay başına, maddi zararlar teminatı sigorta bedelinin %50’si ve yıllık toplam azami 100.000 USD ile sınırlıdır.)

  OFİSİM Sigortası’nda hasar ödemeleri nasıl yapılır?
  Tam ziya halinde ve kısmi hasarlarda; tazminat tamir edilen parçanın veya cihaz/demirbaşın yeniye göre ikame bedelini ve kısmi hasarlarda ilave olarak gerekli tamir masraflarını öder.
  OFİSİM Sigortası’nın fiyatını hangi faktörler etkiler?
  OFİSİM Sigortası’nda uygulanacak fiyatlar için Teknoloji Grupları oluşturulmuştur. Fiyatlandırma bu Teknoloji Gruplarına göre değişmektedir. Sigortalanacak işletmenin faaliyet alanına göre girmiş olduğu Teknoloji Grubu Fiyatı kullanılmaktadır.
  OFİSİM Sigortası yapılabilmesi için şartlar nelerdir?
  OFİSİM Sigortası yapılabilmesinin üç önemli ön şartı vardır:
  • OFİSİM Bilgi Formu eksiksiz olarak doldurulmalı ve bizzat Sigortalı tarafından imzalanmalıdır.
  • Demirbaş – Dekorasyon bedeli toplam sigorta bedelinin %50’sini aşmamalıdır.
  • Riziko adresindeki tüm cihaz, makine, demirbaş ve dekorasyon OFİSİM Sigorta poliçesi kapsamına alınmalıdır.

  Aşağıda incelemekte olduğunuz ürüne ilişkin ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi ve dokümanlar yer almaktadır. Herhangi bir soru işaretiniz olması durumunda, en yakın acentemiz ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

  Ofisim Sigortası Genel Şartları PDF (218 KB)

  Bilgilendirme Formu PDF (401 KB)

  Broşür PDF (3,5 MB)