Ana menü
Ana menü
Ana menü

Makine Kırılması Sigortası

Garanti kapsamına girmiyor mu? Belki teminat kapsamına giriyordur…
Bizi arayın
icon-numero-telefono

0850 755 0 755

İşletmenizde kullandığınız makineler her gün birçok farklı risk ile karşı karşıya kalır. Bu risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi ise işinizin durmasına veya üretiminizin aksamasına sebep olarak önemli maliyetlere yol açabilir.

Makine Kırılması Sigortası ile oluşabilecek risklere ve uğrayabileceğiniz büyük boyutlu zararlara karşı kendinizi koruma altında alabilirsiniz.

Gelin Makine Kırılması Sigortası yaptırın, işinizin devamlılığını garanti altına alın.

Makine Kırılması Sigortası'nın kapsadığı başlıca riskler nelerdir?
 • İşletme kazaları
 • İhmal, dikkatsizlik, yanlış kullanım
 • Kötü niyetli hareketler
 • Kusurlu imalat ve işçilik 
 • Yağlama eksiklikleri
 • Elektrik enerjisinin doğrudan veya endirekt hasarları
 • Atmosferik elektriğin dolaylı hasarları
 • Tıkanmalar, yabancı madde girmesi
 • Santrifüj kuvveti neticesindeki parçalanmalar
 • Buhar kazanlarındaki su eksikliği
 • Ani ısınma ve soğuma sonucundaki hasarlar
 • Kapalı kapların (tank gibi) alçak basınç nedeni ile içe çökmeleri
 • Fırtına ve don olayları
 • İstisna edilmeyen her türlü hasar
Makine Kırılması Sigortası ile hangi makineler teminat altına alınabilir?

Test aşamasını tamamlamış ve normal çalışır durumda olan, mekanik makine ve tesisatlar (her türlü iş makineleri, pompa, kompresör, trafo ve jeneratörler, ısıtma havalandırma sistemleri ile tekstil, metalurji, kağıt, çimento vb. sanayi alanlarındaki makineler) ve bunlara bağlı finansal kayıplar sigortalanabilir.

Makine Kırılması Sigortaları'nda sigorta süresi nedir?

Makine Kırılması Sigortası genellikle bir yıllık yapılır. Bu branş zamana karşı sigorta yapılan ve yıllık riskler grubuna giren bir branştır. Ancak istendiği takdirde; sezonluk veya kiralama işlerinde kısa süreli Makine Kırılması Sigortası da yapılabilmektedir.

Sigorta bedeli nasıl hesaplanmalıdır?

Makine Kırılması Sigortası’nda sigorta bedeli makinenin yeniye göre ikame, yani yenisinin bedeli olmalıdır. Yeni ikame bedeli ile kullanılmamış aynı cihazın veya aynı fonksiyonları yerine getiren muadil bir cihazın bedeline işaret edilmektedir.

Bu sigortanın amacı, makinenin çalışır durumda olmasını korumaktır.

Kısmi bir hasar durumunda, makinenin performansında herhangi bir düşüş olmaması amacı ile makineye yeni parça takılacağı için prim de yenisinin (kullanılmamışının) üzerinden hesap edilir. Bunun yanında varsa gümrük, resim, vergi ve harçlar ile nakliye masrafları bedel tespitinde dikkate alınmalıdır.

Sigortalı kıymetin tam ziyaya (pert-total) uğraması, yani makinenin tekrar çalıştırılmasının imkansız veya çok pahalıya mal olması durumunda, hasar ödemesi hasar tarihindeki makinenin piyasa rayiç bedeli üzerinden yapılır.

Sigorta bedelinin güncelliğini koruması ve zaman içinde eksik sigorta riskinin ortadan kaldırılabilmesi amacı ile bu poliçelerin enflasyona endeksli veya döviz bazında yapılması sizin avantajınıza olacaktır.

İsteğe bağlı ek teminatlar nelerdir? Hangi riskleri taşır?
 • Fiziki infilak
 • Makinelerin temel ve kaidelerinde teminata giren herhangi bir Makine Kırılması hasarı sonucu oluşabilecek deformasyon ve hasarlar (Temel ve kaidelerin bedeli bildirilmelidir.)
 • Hasar sonrası seri nakliye masrafları ve hasarın giderilmesi amacı ile fazladan ödenen fazla mesai ücretleri (Oluşan hasarın bir an evvel giderilmesi için yapılabilecek ekspres nakliye ve fazla mesai ücretlerini teminat altına alır, limit belirtilmelidir.)
 • Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, terör (Grev, lokavt, halk hareketleri veya terör sebepli hasarların karşılanmasını sağlar.)
 • Geniş kasko (Kendi kendine hareket edebilen ve bir operatör tarafından kullanılan müteharrik makinelerin mekanik bozulma ve kırılmalarının yanında çarpma, çarpışma, devrilme, yuvarlanma, toprak çökmesi, kaya düşmesi, yangın, yıldırım, deprem, sel/su baskını, çığ düşmesi risklerini de teminat altına alır.)
Makine Kırılması Sigortası'nda teminat dışında kalan haller (istisnalar) hangileridir?
 • Belli dönemlerde makinenin içinde değiştirilmesi periyodik ve normal olan kalemler (Ampul, matkap ucu, testere ağzı, şablon, model, kalıp, zincir, bant, öğütücü ve kırıcı makinelerin çekiçleri vb.) Bu kalemlerin tek başına hasar görmesi teminat dışında iken, başka bir sebepten dolayı bu kalemler zarar görürse teminata dahildir.
 • Kimyevi madde ve gazların infilakları ile atmosferik elektrikiyet sebebi ile patlamaya mütemayil tozların infilakları (Zira bu riskler yangın sigortası ile karşılanabilen risklerdir.)
 • Yangın ve yangın nedeniyle yapılacak söndürme ve kurtarma ameliyelerinin sonuçları (Bunun sebebi, bu teminatın yangın sigortaları ve işyeri sigortaları konusu olmasıdır.)
 • Yıldırımın doğrudan etkileri
 • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
 • Deprem, sel, toprak kayması, kaya düşmesi, çığ, yanardağ patlamaları gibi doğal afetler (Doğal afetlerden sadece fırtına ve don olayı teminata dahildir.)
 • Nükleer olaylar sonucu oluşan hasarlar
 • Sigortalı’nın kastı ve ağır kusuru
 • Aşınma, yıpranma, paslanma, çürüme
 • Savaş, isyan ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler
 • Kamu otoritesi tarafından yapılan tasarruflar
 • Her türlü kar kaybı ve mali sorumluluklar
 • Sigortalı iken hasar giderilmeden makinenin kullanılması sonucu oluşabilecek hasarlar
Makine Kırılması Sigortası'nda doğru fiyat verilebilmesi için gerekli bilgiler nelerdir?
 • Sigortalının adı / unvanı
 • Riziko adresi
 • Sigorta süresi
 • Toplam sigorta bedeli ile makinelerin ayrı ayrı bedelleri
 • Makinelerin marka ve modelleri
 • Hangi ek teminatların talep edildiği bilgilerinin yanı sıra diğer bazı başka bilgiler de doğru fiyat vermek için gereklidir. Örneğin:
  • Kullanım periyodu
  • Periyodik bakım
  • Kullanıcı personel
  • İşletme disiplini
  • Diğer korunma önlemleri
  • Model
  • Kapasite
  • Menşei
  • Hasar geçmişi
  • Güç kaynağı
  • Su kaynağı (eğer kullanıyorsa)
  • Yapım yılı (azami üç yaş)

* Yukarıdaki bilgilerin eksiksiz olarak sağlanması doğru fiyat ve muafiyet miktarının tespiti için gereklidir.

Aşağıda incelemekte olduğunuz ürüne ilişkin ihtiyaç duyabileceğiniz bilgi ve dokümanlar yer almaktadır. Herhangi bir soru işaretiniz olması durumunda, en yakın acentemiz ile iletişime geçerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları