Ana menü
Ana menü
Ana menü

MAPFRE İlkeleri

Bizi arayın
icon-numero-telefono

0850 755 0 755

MAPFRE Grup olarak dünden bugüne, bugünden yarına taşıdığımız ilkelerimiz, başarımızı ve gücümüzü var eden ve koruyan temel prensiplerimizdir.

MAPFRE Grubun ticari faaliyetleri aşağıdaki prensipler üzerine kurulmuştur.

MAPFRE ve Fundación MAPFRE faaliyetler ayrılığı: Amacı tüm hissedarları ve diğer paydaşları için değer yaratmak olan MAPFRE’nin iş faaliyetleri ile amacı toplumsal faydayı gözetmek olan ve kâr amacı gütmeyecek bir şekilde işletilmesi gereken Fundación MAPFRE’nin faaliyetleri arasında net bir ayrım vardır.
Bağımsızlık İlkesi: MAPFRE, mutlak bir gereklilik olarak, her türlü birey, şirket ve güç odağından bağımsız bir gruptur.
Etik Davranışlar: Özel şirketlerin toplumun yeterli gelişimi ve ilerlemesindeki fonksiyonlarının ve sorumluluğunun bilinciyle etik, şeffaf ve toplumsal açıdan sorumlu faaliyetler yürütülmelidir. Ayrıca, ilişkide bulundukları bütün bireylerin ve şirketlerin ve toplumun meşru haklarına saygı da güvence altında olmalıdır.
Mesleki Gelişim Politikası: Vasıf ve yeteneklerin objektif değerlendirilmesinin yanı sıra performans, değer katkısı, yönetim etkinliği, hedeflere ulaşma ve MAPFRE’ye bağlılık konularının da değerlendirilmesine dayalı olarak çalışanların ve kıdemli yöneticilerin mesleki gelişimi.
Girişimsel Büyüme: MAPFRE, menfaat çatışmalarını önleyen tümüyle mesleki ve teknik kriterlere dayalı yönetim politikasını benimser.
Güvenilirlik: MAPFRE kendini EN GÜVENİLİR GLOBAL SİGORTA ŞİRKETİ olarak tanımlar. Bu tanım sadece coğrafi varlığıyla değil aynı zamanda tüm dünyaya sunduğu geniş kapsamlı sigorta, reasürans ve hizmet ürünlerini de kapsar.
Liderlik Hedefi: MAPFRE karlı büyümeye odaklı farklılaştırılmış yönetim modeli kulanarak, hem sigorta hem de ekonomi sektörünü kapsayan, çok kanallı bir odaklanma, rakipsiz bir hizmet ruhu ve net, amaca yönelik bir müşteri odaklılık anlayışı ile içinde bulunduğu piyasalarda lider olmayı amaçlar.Çok Ulusluluk Hedefi: Geleneksel olarak tercih ettiği piyasalarda güçlenmenin yanı sıra, global bir şirket olmak amacıyla daha fazla ülkede ve bölgede varlığını artırmaya devam ettirmeyi hedefler.
Sunulan Ürün ve Hizmetlerde Bütünlük ve Sürekli Yenilik: Operasyonlarını verimli bir şekilde yürütür ve verimliliğini sürekli artırır; bu sayede rekabet gücünü artırmak için sürekli olarak yapısal maliyetlerini düşürür.
Sürdürülebilir Büyüme: Öngörülen riskleri profesyonel bir şekilde yöneterek sürdürülebilir büyümeyi ve sonuçlarını güvence altına alır.
Hizmet Çeşitliliği Hedefi: Büyümeyi güçlendirmek ve riskleri asgariye indirmek için sigorta, reasürans ve hizmet faaliyetleri portföyünü çeşitlendirerek gelişimini yönlendirir.
Piyasaya Uyum: MAPFRE iş planlarını homojen bir tarzda geliştirerek ve faaliyet gösterdiği piyasalara esnek bir şekilde uyum sağlayarak ölçek ekonomilerinden faydalanan bir kurumsal yapıya kavuşmayı hedefler.
Sinerjilerden Tam İstifade: Mevcut kaynakları, organizasyonun tamamının kullanımına sunarak operasyon birimlerinin ve şirketlerinin bağımsızlığı, koordinasyonun ve sinerjilerden maksimum istifadenin sağlanabilmesi için gerekli olan ortak hizmetlerin oluşturulması ile desteklenir.
Uzmanlık: Sonuçları optimize etmenin ve hizmet kalitesini geliştirmenin kalıcı bir yolu olarak yönetimde uzmanlaşmayı teşvik eder.
İş Değerleri: Sermaye gücü, bütünlük, hizmet ruhu, liderlik için yenilikçilik ve adanmış bir ekip MAPFRE’nin iş ilkelerinin içerisinde sürdürdüğü ve benimsediği değerlerdir.
Kurumsal Yönetim: MAPFRE kurumsal yönetim sistemi, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin şirketin düzgün gelişimiyle ilişkili tüm kararlara geniş katılımıyla uygun yönetim ve denetimi güvence altına alan ilkeler ve düzenlemeler bütünüdür. Bu uygulamaların istisnalar haricinde gereksinimlerle ve her bir ülkedeki düzenleyici ve denetleyici kurumların tavsiyeleriyle uyumlu olmasını hedefler.
Şirket Yapısı: MAPFRE şirket hedeflerine uygun bir şekilde ulaşılmasını sağlayan basit, etkili ve merkeziyetçi olmayan bir şirket yapısına sahiptir. Bu ilke, her bir ülkedeki uygun iş yönetimini tümüyle yasal çerçeve içerisinde ve faaliyet gösterilen ülkelerdeki tam anlamıyla etik ve sosyal sorumluluk sahibi davranış biçimleriyle kaynakların, sermaye gereksinimlerinin ve temettülerin hissedarlara dağıtımının etkin yönetimi ile uyumlu hale getirmeyi amaçlar.
Yönetim Organizasyonu: MAPFRE ekiplere ve ekip liderlerine atanan sorumlulukların icrası ve gelişiminde geniş yetki dağılımına izin veren bir yönetim modeline sahiptir. Bu da, her sürecin, öncesinde ve sonrasında tüm üst düzey yöneticiler tarafından derinlemesine analiz edileceği anlamına gelir.