Ana menü
Ana menü
Ana menü

Sosyal Sorumluluk Politikası

Sosyal sorumluluk, şirketin iş menfaatlerini farklı
paydaşların etkilenmeye açık meşru menfaatleriyle tutarlı hale getirir ve şirket faaliyetlerinin genel olarak toplum ve
çevre üzerindeki etkileri konusunda
sorumluluk alır.
Sosyal sorumluluk, şirketin iş menfaatlerini farklı paydaşların etkilenmeye açık meşru menfaatleriyle tutarlı hale getirir ve şirket faaliyetlerinin genel olarak toplum ve çevre üzerindeki etkileri konusunda sorumluluk alır.
Bizi arayın
icon-numero-telefono

0850 755 0 755

Mevcut Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası tüm MAPFRE GRUP şirketlerinin işin yürütülme biçiminden (geleneksel ve/veya dijital), gerçekleştirilen faaliyetten ve faaliyet gösterilen ülkeden bağımsız olarak bu politikaya uyum için gerekli her türlü faaliyeti yerel düzeyde benimseyerek sosyal anlamda sorumlu davranış biçimleri geliştirebilecekleri bir referans oluşturmayı hedefler.
Genel ilkeler:
 1. MAPFRE’nin taraf olduğu ve Sosyal Sorumlulukla ilişkili Uluslararası Taahhütlere Bağlılık.
 2. Grup’un faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde mevcut ulusal ve uluslararası yasa düzenlemelere uyum sağlamak, yeterli veya uygun bir yasal çerçevenin olmadığı yerlerde OECD ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından ilan edilmiş olanlara benzer tamamlayıcı uluslararası kural ve rehberleri benimsemek.
 3. Etik, şeffaflık ve çeşitliliğine dayalı kurumsal yönetim uygulamaları gerçekleştirmek: Serbest piyasa ve serbest rekabet kurallarına saygı göstermek, iş menfaatlerini artırmak amacıyla iyi yönetim kurallarına, MAPFRE kurumsal politika ve kurallarına ve Etik ve Davranış Kurallarına aykırı tüm yasa dışı veya hileli uygulamaları reddetmek.
 4. Tüm paydaşlarla güven yaratan istikrarlı ilişkiler inşa etmek için temel destek unsurları olan şeffaflık, doğruluk ve sadakate dayalı iletişim ve diyalog.
 5. Paydaşlar arasında güven ve itibar yaratmanın ve bunu yaymanın bir yolu olarak şeffaflık taahhüdü.
 6. İnsan Hakları Taahhüdü.
 7. Vergi sorumluluğu.
 8. Çevrenin korunması ve bunun teşvik edilmesi.
 9. Bu KSS Politikasının içeriğiyle bağlantılı davranış ve taahhütleri destekleyen ulusal ve uluslararası referans forumlarına ve organizasyonlarına aktif bir şekilde katılarak sosyal sorumluluğu desteklemek.

Özel İlkeler:

 1. Çalışanlar
 2. Müşteriler ve sigortalı taraflar
 3. Tedarikçiler
 4. Dağıtım kanalları
 5. Hissedarlar
 6. Toplum
 7. Sosyal Sorumluluk Politikası (488 KB)