Ana menü

Yaklaşımımız

MAPFRE; vizyonu, misyonu ve değerlerinin yanı sıra Kurumsal İlkeleri ve İş İlkeleri ile de uyumlu
bir kurumsal sosyal sorumluluk modelibenimser. Bu model, paydaşlarla olan güvene dayalı
ilişkileri dikkate alarak Grubun tüm dünyada sürdürülebilir bir değer yaratabilmesine
imkân tanır.
Bizi arayın
icon-numero-telefono

0850 755 0 755

Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanındaki tüm yasal yükümlülüklere ve taahhütlere uyum gösterilmesinin sağlanması.
Şirket yönetimi ve iş geliştirme alanında etik davranışların benimsenmesinin teşvik edilmesi.
Paydaşlarımızda güven oluşturmak ve güvenilirlik sağlamak üzere şeffaflığın temin edilmesi.
Ahlak kuralları, ticari şeffaflık ve çeşitliliğe dayalı kurumsal yönetim uygulamalarının devam ettirilmesi.
Şirketin hedef tanımına dahil olanlar başta olmak üzere paydaşlarla adil ilişkiler kurulması.
Şirketin, gerek uluslararası gerekse yerel ölçekte gösterge niteliğinde olan sürdürülebilir kalkınma projelerine taahhütlerinin yönetilmesi.
Çevresel, sosyal ve yönetimsel risklerin uygun şekilde yönetilmesiyle Grubun toplum ve çevre konularındaki faaliyetlerinden doğan etkinin sorumluluğunun alınması.
Faaliyet gösterilen çevreyi korumaya yardımcı olmak üzere Grubun çevre konularında aktif rol almasının teşvik edilmesi.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerinde şeffaflık sağlanarak bu alandaki inisiyatiflerde elde edilen performansın uluslararası standartlara uygun şekilde yıllık bazda raporlanması.
Grubun ticari faaliyetinin ötesinde, toplumdaki rolünün de net bir şekilde farkında olan MAPFRE, ağırlıklı olarak Fundación MAPFRE ile yürütülen kar amacı gütmeyen sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik eder ve bu faaliyetlere katılım gösterir.

MAPFRE grup sürdürülebilir değer yaratma modeli