Ana menü

İç Sistemler Yönetmeliği Kapsamındaki Raporlar

  • a) Branşlar itibarıyla iptal gerekçeleri belirtilerek poliçe iptal oranları
  • b) Branşlar itibarıyla hasar ihbarından başlanarak tazminat ödemesine kadar geçen gün süreleri
  • c) Hasar taleplerinin Sigorta Tahkim Komisyonu ile mahkemeler nezdinde davalaşma oranları
  • ç) Sigortalılar ve poliçe kapsamında hak sahipleri tarafından şirkete intikal eden şikâyetlerin sayısını ve şikâyetlerin poliçe sayısına oranı şikâyetlerin çözümlenme süresi ve oranı,
  • d) Dış hizmet alımı yapılan alanlara ilişkin bilgiler
  • e) İş sürekliliğinde yaşanan kesintileri ve kesintinin süresi ile türünü, kesintinin giderilmesi için yapılan işlemler
  • f) İlgili kamu otoritesi tarafından şirkete verilen idari para cezaları
  • g) Kurum tarafından istenen diğer bilgiler