Ana menü

Sürdürülebilirlik Planı 2016-2018

Bizi arayın
icon-numero-telefono

0850 755 0 755

MAPFRE’de faaliyetlerimizin sosyal etkilerini en üst düzeye çıkarmak, çevresel riskleri en aza indirmek ve en iyi yönetim uygulamalarını garanti altına almak için çalışıyoruz. Bunu başarmak için, Temmuz 2016’da 15 hatlı çalışma ile üç büyük ölçekli hedefe ulaşmayı hedefleyen 2016-2018 Sürdürülebilirlik Planımızı, değerlendirme ve izleme için denetçiler ve ölçümleri içeren özel projelerle onayladık.

Sürdürülebilirlik Planı, sosyal bağlılığımızda ilerleme kaydetmemize ve şirketimizle işbirliği içinde bulunduğu paydaşlarımızla ilişkileri güçlendirmemize olanak sağlamaktadır. Bu, sosyal ve çevresel alanlarda belirli ekonomik ve iyi yönetim eylemleri ile elde edilir. Genel hedefimiz, şirketimizin performansını artırmak ve MAPFRE’nin imajını güvenilir bir global sigorta şirketi olarak pekiştirmektir.

Paydaşlarımız tarafından şeffaflık ve yenilikçilik ilkesiyle hareket eden, faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda etik davranış ve bağlılık sergileyen bir şirket olarak algılanmak.

-İş Kolları

L1.2 Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini desteklemek

L2.3 Entegre Raporlama

L4.1 Şirketin inovasyon ve kültür dönüşümüne yönelik eğitim yatırımı

L4.4 Sosyal ve çevre etkili bir inovasyon projesi

L6.1 Yüksek siber güvenlik için bilgi güvenliğini teşvik etme ve destekleme

L7.1 Enerji verimliliği ve iklim değişikliği

L7.2 Çevresel sürdürülebilirliğe uygun bir kültür

Şirketimiz tarafından, toplumda pozitif etkiler bırakmak üzere fırsatlar yaratan, çeşitliliğe değer veren ve dayanışma ruhunu gösteren etik ve cazip bir şirket olarak algılanmak.

-İş Kolları

L10.1 Çeşitliliği Programı

L11.1 Kurumsal Gönüllülük Programı

Müşteriler ve tedarikçiler tarafından, taahhütlerini yerine getiren ve tüm ticari ilişkide dürüst bir şekilde hareket eden bir şirket olarak görülmek.

-İş Kolları

L12.1 Müşteri Memnuniyeti – Kurumsal NPS’e bağlı gelişim alanları

L13.2 Global satın alma süreci – Hizmet sağlayıcılarının seçimi ve onaylanması