SGK İşten Çıkış Kodları Nelerdir?

yazar MAPFRE
SGK İşten Çıkış Kodları

Yeni bir işe başlama durumunda çalışanın sigorta kaydının yapılması için işverenin SGK’ya işe giriş bildirgesini vermesi gerekir. Ancak bu bildirge, sadece işe giriş sırasında sunulmaz. Aynı zamanda iş sözleşmesinin sona ermesi halinde de işverenin SGK’ya işten çıkış bildirgesi vermesi gerekir. 

Ancak farklı nedenlerden dolayı işten çıkış söz konusu olabilir. İşveren veya işçi tarafından iş sözleşmesi sonlandırılabilir. Bu nedenle SGK’ya işten çıkış için bildirge verilirken iş sözleşmesinin sonlanma nedeninin de belirtilmesi gerekir. “Peki, işten çıkış nedeni nasıl belirtilir?” sorusunun cevabı ise SGK işten çıkış kodunda saklıdır. 

O halde gelin, önemi ve anlamları ile SGK işten çıkış kodlarını incelemeye başlayalım. 

SGK İşten Çıkış Kodu Neden Önemli?

SGK İşten Çıkış Kodu Neden Önemli

SGK sistemi üzerinden çalışanın işten ayrılış bildirgesini verirken girilen bu kodlar sayesinde çalışanın hangi sebepten dolayı işten çıktığı veya çıkarıldığı belirlenmiş olur. Ancak SGK işten çıkış kodu, sadece işten çıkış bildirgesi için doldurulması gereken bir alandan öte hem işveren hem de çalışan için oldukça büyük bir öneme sahip. Çünkü bu kodla belirlenen çalışanın işten çıkış nedenine göre işçinin kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği gibi haklarını alıp alamayacağı belirlenir.

Hatalı bir kod seçimi ile hem işverenin hem de çalışanın mağdur olması mümkün. Bu nedenle işten çıkış kodlarında yer alan her bir kodun anlamını bilerek doğru seçimi yapmak oldukça önemli.

SGK İşten Çıkış Kodları ve Anlamları

SGK tarafından belirlenen her çıkış kodu, farklı bir işten çıkış nedenini belirtir. İşten çıkış bildirgesinde de çalışanın işten çıkış nedenine karşılık gelen kodun girilmesi gerekir. 

Ancak şunu belirtmekte fayda var: Nisan 2021’de yayımlanan SGK Genelgesi ile işten çıkış kodları güncellendi. Yeni işten çıkış kodları listeye eklenirken eski listede yer alan ve anlamı “İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih” olan 29 numaralı kod, tereddüt yarattığı için listeden çıkarıldı. Yapılan bu değişiklik sonrasında belirlenen güncel işten çıkış kodları ve anlamları ise şu şekildedir: 

Kod İşten çıkış nedeni 
1Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi 
2Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (İstifa)
4Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 
8Emeklilik veya toptan ödeme nedeniyle 
9Malulen emeklilik nedeniyle
10Ölüm 
11İş kazası sonucu ölüm 
12Askerlik 
13Kadın işçinin evlenmesi 
14 Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması 
15 Toplu işçi çıkarma
16 Sözleşme sona ermeden çalışanın aynı işverene ait diğer iş yerine nakli 
17İş yerinin kapanması 
18 İşin sona ermesi 
19Mevsim bitimi (İş sözleşmesinin askıya alınması halinde kullanılır.) 
20Kampanya bitimi (İş sözleşmesinin askıya alınması halinde kullanılır.)
21Statü değişikliği 
22Diğer nedenler
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih 
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25İşçi tarafından işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih 
26Devamsızlık nedeniyle fesih 
27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih 
28İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesih 
30Vize süresinin bitimi (İş sözleşmesinin askıya alınması halinde kullanılır.)
31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih 
324046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 21. maddesine göre özelleştirme nedeniyle fesih
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 
34İş yerinin devri, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi 
356495 sayılı Kanun nedeniyle devlet memurluğuna geçiş 
36 Kanun Hükmünde Kararname ile iş yerinin kapatılması 
37 Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılma
38Doğum nedeniyle işten ayrılma
39 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu işçiliğine geçiş 
40696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış 
41Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler
42 İş sözleşmesinde bulunan vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bulunduğunu öne sürerek gerçeğe uygun olmayan bilgiler ve sözlerle işçinin işvereni yanıltması 
43İşçinin, işverenin veya aile üyelerinin şerefine ve haysiyetine dokunacak sözler söylemesi, davranışlarda bulunması veya şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbarda bulunması 
44İşçinin, çalışan başka bir işçiye cinsel tacizde bulunması 
45İşçinin; işvereni, aile üyelerini veya başka bir işçiyi rahatsız etmesi, iş yerine alkol veya uyarıcı madde alarak gelmesi ya da iş yerinde kullanması  
46 İşçinin; işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya çıkarmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması 
47İşçinin iş yerinde yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi 
48İşçinin işverenden izin almadan veya haklı bir sebep olmadan ardı ardına iki iş günü, bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü veya bir ayda üç iş günü işe gelmemesi 
49İşçinin yapmakla yükümlü olduğu işleri, kendisine hatırlatılmasına rağmen ısrarla yapmaması 
50İşçinin kendi isteği veya ihmali nedeniyle işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yeri malı veya iş yeri malı olmasa da kullanılan makineleri, eşyaları ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarı kadarını ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması 

SGK İşten Çıkış Kodu Yanlış Girilirse Ne Olur?

SGK İşten Çıkış Kodu Yanlış Olursa

İşten çıkış kodları ve anlamlarında da görüldüğü gibi her bir neden için ayrı bir kod bulunur. SGK sistemi üzerinden işten çıkış bildirgesi verilirken işten çıkış nedenine uygun kod seçilmelidir. Peki, kod yanlış seçilirse ne olur?

Böyle bir durumu fark etmeniz durumunda çalışanın işten ayrılış gününden itibaren 10 gün içinde sistem üzerinden kod değiştirilebilir. Ancak bu 10 günlük süre geçirilirse işten çıkış kodunu değiştirmek için işveren tarafından İŞKUR’a dilekçe verilmesi ve değişim için başvuruda bulunması gerekir.  

Yanlışlık olması halinde işveren, SGK sistemi üzerinden her bir çalışanın işe giriş ve işten çıkış bildirgelerini inceleyip kontrol edebilir. Peki, çalışanlar işten çıkış kodlarını nasıl öğrenebilir? Bir çalışan olarak e-devlet üzerinden işten çıkış bildirgesini incelemeniz ve işverenin belgeyi hazırlarken girdiği işten çıkış kodunu öğrenmeniz mümkün. E-devlete giriş yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasında yer alan “4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi” sekmesinden, çalıştığınız tüm işlere ait işe giriş ve çıkış belgelerinizi inceleyebilirsiniz.

Kısacası SGK işten çıkış kodları; bir çalışanın işten çıkma ve çıkarılma nedenini, buna bağlı olarak da çalışanın ve işverenin haklarını belirlemek için oldukça önemli. Çünkü işten çıkış sırasında verilen bu bilgiler, çalışanın kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği gibi haklarının yanı sıra emeklilik durumunu da etkileyebilir. 

İşten çıkış kodlarında da yer alan ve bir işten çıkış nedeni olan emeklilik durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için “Emeklilik İçin Prim Gün Sayısı Nedir? Emeklilik Sorgulama Nasıl Yapılır?” yazımızı okuyabilirsiniz. 

MAPFRE Sigorta

Benzer Yazılar

Yorum Yap