Homepage 5 Individual Insurance 5 Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) için Gerekli Belgeler

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) için Gerekli Belgeler

Ülkemiz konum olarak en yüksek riskli deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Zaman zaman yaşanan deprem, tsunami ve zemin kaymasına yol açan bu tektonik hareketler; hem can, hem de mal kayıplarına neden olmaktadır. Depremler sonucunda karşılaşılabilecek maddi zararı tam anlamıyla karşılayabilmeniz için deprem sigortası en güvenilir çözümlerden biri.
Sigortaladığınız konut kısmi ya da tamamen zarar görmüş olsa bile DASK teminatı altındaysa temelleri, ana duvarları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarları, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanları, merdivenleri, asansörleri, sahanlıkları, koridorları, çatıları, bacaları, yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı tüm bölümleri bir arada ya da ayrı ayrı olmak üzere güvence altına alınır.
Deprem sigortasında primler;

Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
Binanın yapı çeşidi,
Meskenin brüt yüz ölçümü kriterleri göz önüne alınarak yapılacak değerlendirmeler sonucunda o yıl için belirlenen azami teminat tutarları çerçevesinde belirlenir.
DASK Sigortası İçin Gerekli Belgeler
DASK yaptırmak için temin edilecek bilgiler tamamen sigortalının beyanına göre yapılacağından bilgi teyidinde yaşanacak olaylardan doğacak tüm sorumluluk sigortalının üzerindedir. DASK yaptırabilmek için;
Sigortalı’nın adı, ikamet ettiği adres, telefon numarası, varsa cep telefonu,
Sigortalı’nın vergi ve TC kimlik numarası,
Sigortalanacak yerin açık adresi,
Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu),
Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976-1996, 1997-1999, 2000-…),
Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir, diğer),
Binanın kaç katlı olduğu,
Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı),
Konutun brüt yüz ölçümü (m2),
Konutun kullanım şekli/çeşidi (mesken, ticarethane, büro, diğer) evraklarının tamamlanması yeterlidir.
DASK Sigortası Nasıl Yaptırılır?
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından oluşturulan Adres Kodları ile ev sahipleri Ulusal Adres Veri Tabanı’nda kayıtlı adres kodlarına muhtarlık, belediye veya nüfus müdürlüklerinden kolaylıkla ulaşabilir. (Ayrıca, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres sorgulama internet hizmetlerinden de bu bilgiyi rahatlıkla temin edebilirler.)
Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak isteyen konut sahiplerinin sigorta işlemleri sırasında eksiksiz ve tam doğru adres bilgilerini vermesi zorunludur. Eğer adreste hata ya da eksik bulunmuyorsa Adres Kodu, Ulusal Adres Veri Tabanı’nda otomatik olarak gözükmektedir. Adres hatalıysa yine internet üzerinden ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlükleri’ne başvurarak adres teyidi yapılması zorunludur. Adres Kodları ile bir kez sisteme kaydı yapılan konutun yenileme indirimleri de otomatik olarak sisteme yüklenecektir. Daha sonra Alo MAPFRE ya da İletişim Formu’ndan Mapfre’ye ulaşabilir kolaylıkla hizmet alabilirsiniz.
DASK Sigortası yaptırmadan önce konut sigortası fiyatlarını araştırmak da mantıklı bir seçenek olabilir. Konut sigortaları bazı özel durumlarda görülecek zararları da karşılamak üzere kurgulanır. Maphre’nin sunduğu uygun konut sigortası paketlerine de göz atabilirsiniz.