Local and Global Sanctions

Call us at

2004 yılında MAPFRE, şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını; insan hakları, istihdam hakları, çevre ve yolsuzlukla mücadele olan dört tematik alanda 10 evrensel ilkeyle uyumlu hale getirme taahhüdünü arayan gönüllü bir girişim olan Birleşmiş Milletler Global Compact Sözleşmesi’ne imza attı: MAPFRE’nin, kuruluşundan bu yana İspanyol Global Compact Network’ünde de imzası bulunmakta.

İnsan Hakları

1.İlke: Temel insan haklarının korunması.

2.İlke: İnsan Hakları ihlal edilemez.

İş Hakları

3.İlke: Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Görüşme.

4.İlke: Zorla ve zorunlu çalışmanın ortadan kaldırılması.

5.İlke: Çocuk işçiliğinin kaldırılması.

6.İlke: İstihdam ve meslek bakımından ayrımcılığın ortadan kaldırılması.

Çevre

7.İlke: Çevresel zorluklara karşı tedbirli yaklaşım.

8.İlke: Daha fazla çevresel sorumluluğu teşvik etmek için girişimler.

9.İlke: Çevre dostu teknolojilerin yaygınlaştırılması.

Yolsuzlukla mücadele

10.İlke: Yolsuzluğa, gasp ve rüşvete karşı çalışmak.

İnsan hakları alanında odak noktalarından biri çeşitlilik ve fırsat eşitliği olan MAPFRE Türkiye, 2018 yılında E&Y denetim firması tarafından işe alım, eğitim, kariyer planlama, terfi, iletişim, politikalar ve kurumsal reklamlar gibi alanlarda cinsiyet eşitliği bakımından denetlendi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğini ve istihdamda kadın güçlenmesini destekleyen şirketlere verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası’nı almaya hak kazandı.
MAPFRE’nin Global Compact Sözleşmesi’ne olan bağlılığı, Milenyum Kalkınma Hedefleri’ni (MDG’ler) inşa eden ve yerini alan yeni Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDG’ler) tanıtımına ve tanımına katkıda bulunmasını sağlamıştır.

BM üye ülkeleri tarafından Eylül 2015’te onaylanan yeni SDG’ler, 17 amaç ve 169 hedeften oluşmakta ve 2030 yılına kadar küresel sürdürülebilirlik için bir yol haritası sunmaktadır. SDG’ler, faaliyetlerinin, hedeflere ulaşmak için çok önemli olmasından dolayı sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olduğunu vurgulamaktadır.

MAPFRE, bu yeni 17 amacın hem iş operasyonları hem de Fundación MAPFRE faaliyetleri ile başarısını desteklemeye ve katkıda bulunmaya devam edecektir.

MAPFRE, Birleşmiş Milletler öncülüğünde hayata geçen ve kadınların ekonomik yaşama daha çok dahil olmasını hedefleyen WEPs (Women’s Empowerment Principles) ilkelerini imzalayarak kadın ve erkek çalışanlar arasında fark oluşturmamak için eşit gelişim hakkına destek verir.

MAPFRE’nin imzaladığı 7 WEPs ilkesi:

  1. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik kurmak,
  2. Tüm kadın ve erkeklere iş yerinde adil bir şekilde saygı göstermek, ayrımcılık yapılmamasını ve insan haklarını desteklemek,
  3. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlığını, güvenliğini ve mutluluğunu sağlamak,
  4. Kadınlar için eğitim, öğretim ve mesleki gelişimi teşvik etmek
  5. Kadınları profesyonel hayatta güçlendiren kurumsal gelişim, tedarik zinciri ve pazarlama uygulamaları sunmak,
  6. Toplumsal girişimler ve savunuculuk yoluyla eşitliği teşvik etmek,
  7. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmak için ilerlemeyi ölçmek ve kamuoyuna raporlamak.