İçeriğe Geç

Emniyeti Suistimal Sigortası

Tümünü Göster

Emniyeti suistimalin poliçe süresi içinde ve failin işyerinde aralıksız çalıştığı süre içinde yapılmış olması; failin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerinde takip eden en geç altı ay ve her halükarda poliçenin sona erme tarihini takip eden üç ay içinde ortaya çıkmış olması gerekmektedir.

Sigorta teminatı kapsamındaki kişiler 3 gruba ayrılmıştır:

  • Veznedarlar, tahsildarlar, şehir içi ve dışında seyahat eden satıcılar
  • Ticaret müdürleri ve elemanları, depo, antrepo ve ardiye sorumluları
  • Diğer personel ve işçiler
Yukarı dön