İçeriğe Geç

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası

Tehlikeli Hastalıklar Sigortası
Tümünü Göster

Tehlikeli Hastalıklar tazminatı Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Tehlikeli Hastalıklar Özel Şartları çerçevesinde ancak doldurmuş olduğunuz ön bilgi formu ve sağlık beyanındaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olması halinde ödenebilir. Poliçe teminatı dahilinde bulunan hastalıkların teşhis tarihinden sonra en geç 6 ay içinde tazminat talebinde bulunulması gerekmektedir. Teminat tutarı koroner by-pass ameliyatı tarihinden sonraki ilk 30 günün bitiminde; inme de daimi nörolojik hasarın ispat belgesinin ibraz tarihinden itibaren 30 günün bitiminde; teminat altına alınan diğer hastalıklar ise teşhis tarihinden itibaren geçen 30 günün bitiminde ve yaşıyor olmanız halinde ödenir. Teşhisten sonra bir ay erteleme süresi vardır.

Erteleme Süresi, poliçede belirlenen sigorta tazminatını hak edebilmeniz için, yakalandığınız tehlikeli hastalığın teşhisinden sonra yaşamanız gereken süre olarak ifade edilebilir. Çünkü erteleme süresi içinde vefatınız halinde, menfaattarlara tazminat ödemesi yapılamamaktadır. Söz konusu erteleme süresi 1 aydır.

Tazminatın ödenebilmesi için aşağıdaki evrakların eksiksiz olarak tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.

  • Poliçenizin aslı
  • Nüfus cüzdanı örneğiniz
  • Doktor raporu ve teşhise baz teşkil eden tetkik sonuçlarınız
  • Tarafımızca (MAPFRE SİGORTA) belirlenecek hastane veya uzman hekim tarafından yapılacak muayene raporları ve kimi durumlarda tetkik sonuçlarının örnekleri, bant kayıtları, tetkiklerin kendisi vb.
  • Tarafınızdan doldurulacak hastalık bilgi formu
  • Doktorunuz tarafından ve tazminat değerlendirmesi aşamasında gerek duyulursa (MAPFRE SİGORTA olarak) belirleyeceğimiz hastane veya uzman hekim tarafından doldurulan tıbbi inceleme formunuz
  • Burada belirtilmemiş olsa dahi, tazminat değerlendirmesi sırasında gerek duyulabilecek medikal bilgi ve incelemeleriniz
Yukarı dön