İçeriğe Geç

Fundación MAPFRE

Fundación MAPFRE; MAPFRE'nin ticari faaliyetlerinde yarattığı kârın bir kısmının toplumun, özellikle dezavantajlı kesimin, refahına ve sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmasını sağlayan ve 1975’te kurulan İspanya menşeili kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Vakıf, MAPFRE’nin %68,7’lik payına sahip olan çoğunluk hissedarı olmakla birlikte; Vakıf çalışmaları ile MAPFRE’nin ticari işleri birbirinden tamamen ayrılır.
Fundación MAPFRE toplumda en dezavantajlı kişi ve gruplara yönelik ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri sağlamaya çalışmaktadır. Vakıf dünya genelinde hem doğrudan toplumsal fayda için çalışır hem de birçok kurum, sivil toplum kuruluşu, müze, vakıf ve dernek ile işbirliği yapar.
Vakıf çalışmaları beş temel alana odaklanır:
•    Kazaları Önleme ve Yol Güvenliği
•    Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
•    Kültür
•    Toplumsal Gelişim
•    Sağlık Teşvik
Türkiye’deki faaliyetlerini ise MAPFRE Sigorta aracılığıyla sürdüren Vakıf, içinde bulunduğu toplumun sorun ve ihtiyaçlarından yola çıkarak sağlık, yol güvenliği ve toplumsal gelişim odaklı pek çok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor.
Vakıf faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Yalnızca birlikte yaşadığı bireylerin gelişimini destekleyen toplumlar bir geleceğe sahiptir. Bu gerçekten hareketle Fundación MAPFRE, toplumda dezavantajlı konumda olan çocuklar ve gençler başta olmak üzere kapsamlı bir eğitim sağlamayı amaçlar. Vakıf, kapsamlı eğitimi bir kişinin büyümesi ve gelişmesine tam anlamıyla kavuşabilmesi için kritik olan temel ihtiyaçlardan biri olarak görür. Bu nedenle, beslenme, sağlık, eğitim ve istihdama erişimi destekleyen projeler konusunda yerel kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.

Vakfın, Toplumsal Gelişim Alanı’nda Türkiye’deki faaliyetleri ise beslenme, eğitim, sağlık konularına odaklanıyor. Vakıf, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile Türkiye’de çocukluk kanseri konusunu ele alan ilk portal olma özelliğini taşıyan Çocuk Kanseri Bilgi Ağacı portalını hayata geçirdi. Ailelerin çocukların hastalığıyla ve tedavi süreçleriyle ilgili doğru bilgileri edinerek daha bilinçli olmalarını sağlamayı amaçlayan portala, www.cocukkanseri.org adresinden ulaşılabiliyor. Aileler tek bir platform üzerinden kanser türleri, tedavi yöntemleri, çocuk psikolojisi açısından dikkat edilmesi gerekenler gibi farklı konulardaki eğitim videolarının yanı sıra kanser ve tedavi türlerine yönelik farklı kitaplara, broşürlere ve makalelere de ulaşabiliyor. Ayrıca platform üzerinde gerçekleştirilen canlı seminerler aracılığıyla ebeveynler, uzmanlarla bir araya gelerek merak ettikleri konularda sorular yöneltebiliyor.

Diğer taraftan Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliği ile yürütülen proje kapsamında Vakıf, 2016-2017 akademik yılında 33 üniversite öğrencisine eğitim bursu sağladı. Bursiyer sayısı 2017-2018 akademik yılında ise 48 öğrenciye yükseltildi. Engelli hassasiyeti sebebiyle bursiyerlerin ilk yıl 10’u, ikinci yıl ise 15’i engelli öğrenciler arasından belirlendi.

2017’de başlayan işbirliği ile Darüşşafaka’da eğitim gören 30 öğrencinin yıllık beslenme giderleri de yine Vakıf tarafından karşılanıyor. Vakfın 23 ülkede toplumsal gelişimi teşvik etmek amacıyla yürüttüğü işbirlikleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Yukarı dön