Ana menü

KaskoJet Yurtdışı Klozu

 

Yurtdışı Klozu Süresi
 
Gerçek Kişi Sigortalının, kasko poliçesi ile teminat kapsamında olan otomobil aracı ile aşağıda belirtilen ülkelerde yapacağı seyahatlerde, Türkiye’den çıkış-giriş tarih aralığının azami  30 gün  ve altında olması  şartıyla,  Sigortacıya herhangi bir beyanda bulunmaksızın ve ek prim ödenmeksizin kasko branşı teminatı bu ülkelerde de otomatik olarak geçerli olacaktır.  Bu ülkelere 30 güne kadar yapılacak  seyahatler sırasında, araca gelecek kasko teminatı kapsamındaki hasarlar, teminat kapsamında olacaktır. 30 güne kadar seyahatler yılda birden fazla tekrarlanabilir.  30 günü aşan seyahatlerde ise Sigortalı’nın bildirimde bulunması ve talep edilecek süreye ilişkin ek primin ödemesi şartıyla teminat başlatılabilecektir.  Aksi halde teminat verilmemiş kabul edilecektir.  
 
Yurtdışı Klozu Kapsamı
 
Gerçekleşmiş bir hasar var ise poliçe teminat kapsamı dışında olacaktır. Kaza anında yerel yetkililere zabıt tutturulması gerekmektedir. Resmi  merciler  tarafından  tutulan zabıt ile birlikte  aracın kaza yerinde çekilmiş detaylı  fotoğraflarının  ibraz edilmesi  gerekmektedir . Bu teminatın geçerli olduğu sure içerisinde yurtdışında meydana gelen hasarlarda onarımın ilgili ülkede yapılmasını gerektiği  hallerde aracın tamir masraflarına ait orijinal faturaların ve servis  ekspertiz  formunun Türkçe çevirileri ve  hasarın şekline göre  poliçe üzerinde belirtilen hasara ilişkin  diğer evrakların  Türkiye’de Sigortacıya sunulması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak onarımların  Hasar tazminat tutarı Sigortalıya, Türkiye’de hasar tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış kuru esas alınarak Türk Lirası olarak ödenir. Hasarın Türkiye’de onarılması karar verilmiş ise Sigortacı, hasara maruz kalan aracın Türkiye’ye getirilme masraflarını, azami 3,000 TL’ye kadar karşılayacaktır. 
 
*Teminat Kapsamındaki Ülkeler:  Almanya, Avusturya, Belçika,Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya,Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve İsviçre.