Ana menü

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikalarımız

Bizi arayın
icon-numero-telefono

0850 755 0 755

MAPFRE Sigorta Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikası, her bireyin farklı olduğunu kabul ederek özel veya ayrımcı davranışların ortadan kaldırılması yoluyla kişilerin bireyselliğine saygı gösterilmesi temeline dayanmaktadır.

Bu ilkeler kapsamında MAPFRE Sigorta, tüm paydaş ilişkilerinde de çeşitliliğe uygun davranışları ve insana saygı kültürünü yerleştirmeyi hedeflemektedir.

Bunlarla birlikte MAPFRE Sigorta;

  • Herkese eşit fırsatlar sunulan bir ortamda mesleki gelişimleri güvence altına alan etkin kadın-erkek eşitliğini teşvik eden eylem planları oluşturmayı,
  • Engelliler için entegrasyon planları oluşturmayı,
  • Çalışanları şirketin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki farklı kültürler ve farklı iş yöntemleri konusunda bilinçlendirmeyi,
  • Çok kültürlülüğü artırmak için çalışanlar arasında mobilite ve yabancı dil öğrenimini teşvik etmeyi,
  • Farklı bakış açılarıyla işlerine katkıda bulunup zenginleştirebilmeleri için farklı kuşaklardan bireyler arasındaki işbirliğini kolaylaştırmayı,
  • Şirket içindeki konumlarına bakılmaksızın çalışanlar arasındaki ilişkilerde ve çalışanlarla müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları ve diğer paydaşlar arasındaki ilişkilerde çeşitlilik ilkesine bağlı kalmayı,
  • Tüm çalışanlarını çeşitlilik politikası ve bu konuya olan bağlılığına ilişkin bilgilendirmeyi taahhüt etmektedir.

Engellilik Kurumsal Programı

MAPFRE Sigorta, istihdamının yüzde 3’ünü engelli çalışanlara ayırmaktadır. Oluşturulan Engellilik Kurumsal Programı’nın ana hatlarını; engelliliğe hassas bir kurum kültürü yaratılması, daha fazla engelli adaya çalışma fırsatı sunulabilmesi, engellilik durumu söz konusu olan çalışanların işe adaptasyonunun desteklemesi ve bulunduğumuz faaliyet alanında engellilere özel çalışmalar yapılması yer almaktadır.

Kadınların Çalışma Hayatında Güçlendirilmesi

MAPFRE Sigorta, kadınların çalışma hayatında güçlendirilmesi kapsamında pek çok ilke imza atmanın haklı gururunu yaşamaktadır. Sigorta sektöründe KAGİDER tarafından verilen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) Sertifikası’nı almaya hak kazanan ilk şirket olan MAPFRE Sigorta, Kadın Dostu Markalar Platformu’nun 2022 Farkındalık Ödülleri’nde de Kadın Dostu Markalar listesine giren ilk sigorta şirketi olmanın gururunu yaşamıştır.

KASİDER ve Sürdürülebilirlik Akademisinin ortak denetimi sonucu İş’te Eşit Kadın sertifikası’nı da almaya hak kazanan MAPFRE Sigorta, “Kadınların Güçlenmesi Prensipleri”nin de imzacısı olarak yönetici kadrolarındaki kadın çalışanların oranını stratejik bir şekilde artırmayı taahhüt etmektedir.

MAPFRE Sigorta, kadın çalışanlarının liderlik yönlerini daha da geliştirmek amacıyla Kadın Liderlik Programı’nı uygulamaktadır. Bu program ile dengeli liderlik yaklaşımı yaratmak, kadın yöneticilerin kurum içi ve dışında yarattıkları veya yaratmak istedikleri etkiye katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Kadın Liderlik ve Cinsiyet Odaklı Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Programı, Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği (TEGEP) tarafından Liderlik ve Yönetici Geliştirme Programı kategorisinde Gümüş ödüle, Brandon Hall Ödül Platformu tarafından düzenlenen Mükemmeliyet Ödülleri’nde Kadın Liderlik Gelişimi kategorisinde Altın ödüle değer görülmüştür.

Bugün MAPFRE Sigorta kadın çalışan oranı yüzde 54,33 iken, yönetim kadrolarında bulunan kadınların oranı ise yüzde 47,6’dır.