Ana menü

Performans Değerlendirme Sistemi

Bizi arayın
MAPFRE Grup Performans Değerlendirme Sistemi (PDS), bir stratejik yönetim ve kişisel gelişim aracı olarak, tüm MAPFRE Grup çalışanları tarafından üstlenilen görevlerin, stratejik plan ve kurumsal hedeflerimizle uyumlu olarak düzenlenmesini ve çalışanların profesyonel olarak ilerleyebilmeleri için onlara kılavuzluk etmeyi amaçlar.

Bu anlamda MAPFRE Grup Performans Değerlendirme Sistemi; Yöneticilerin çalışanlarına talimat vermesi ve bunun gerçekleşmesini denetlemesi şeklindeki klasik yönetim yaklaşımlarından uzaklaşarak; çalışanı işinde ilerletmek, hedeflerini başarması için yönetmek/yönlendirmek ve onlara liderlik etmeye odaklanır. İş hedeflerine paralel olarak, şirket değer ve yetkinliklerimizin sergilendiğinin izlendiği Global Performans Yönetim Sistemimiz, başarılı bir performansın objektif tanımlarını ortaya koyarak, eşitlik ilkelerimizin hayata geçirilmesini destekler.

MAPFRE GRUP’ta yöneticilerimiz, yönetim becerilerinin yanı sıra sertifikalı birer “Performans Koçu”durlar. Çalışan ve yöneticilerimizin performans gelişimi, Kurum İçi Koçluk Sistemimiz aracılığıyla, geri bildirim ve karşılıklı iletişim temelinde teşvik edilir.

MAPFRE Grup Ailesinin her bir bireyinin potansiyelini en doğru şekilde değerlendirmek ve geliştirmek bizim için kritik önemdedir. Performans Değerlendirme Sistemimiz ile stratejilerimizin insan yönetimine yansıması ve uygulamaların sonuçlarının değerlendirilmesi için bütünü analiz etmeyi ve geliştirmeyi hedefleriz.