İçeriğe Geç

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası
Tümünü Göster

Elektronik Cihaz Sigortası kapsamı dahilinde bulunan cihazların başına gelebilecek tüm zararları hasar sebebinin aşağıdakiler olması kaydı ile karşılayan bir Tüm Riskler (All Risks) sigortasıdır.

 • Ani ve beklenmedik
 • Dış etkenli

Hasarın umulmayan bir anda ve birden meydana gelmesidir. Örneğin; harabe halindeki bir bina içinde ve devamlı olarak su baskınına uğrayan bir bodrum katındaki bilgisayar sisteminin hasar görmemesi beklenemez. Önlem alınmadığı takdirde bu olayın ani ve beklenmedik olduğu söylenemez.

Hasarın; sigortalı cihazın işleyişinden ve iç yapısındaki bir arızadan dolayı değil, bu iç (veya dış) yapının dışarıdan gelen bir etki sonucu arızalanması ya da zarar görmesi anlamına gelir. Örneğin bir bilgisayar sabah işe başlamak için açıldığında (herhangi bir dış etken olmaksızın) çalışmazsa bu bilgisayarın iç aksamında oluşan bir hasar olup; sigorta teminatında değildir. Bu hasarı, ancak "Garanti Kapsamı" karşılayabilir.

Buna karşın aynı bilgisayarın ait olduğu tesisin ana trafosundaki bir hata sonucu aşırı olarak voltaj yüklenmesi sonucu arızalanması ise bir dış etkenli hasar olup; garanti kapsamına değil, sigorta kapsamına girmektedir.

Ticari amaçla kullanılan tüm yarı iletken teknoloji kullanılmış cihazlar:

 • Bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları
 • Haberleşme, radyo, TV ekipmanları
 • Tıp cihazları
 • Grafik basım yayın endüstrisi ekipmanları
 • Alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları

Bu konuyu bir tablo ile incelemek ve bilinen bir sigorta türü olan Yangın Sigortaları ile bir karşılaştırma daha kolay anlaşılmasını sağlayacaktır.

 

Riskler

Elektronik Cihaz Sigortaları

İşyeri Sigortaları

İhmal, Hatalı Kullanım, İşletme Hataları

Var

Yok

Hırsızlık, Soygun, Gasp

Var

Yok

Açık Alevle Yangın

Var

Var

Açık Alevsiz Yangın ( Kavrulma, Alazlanma)

Var

Yok

Duman

Var

Ek Teminat

Patlama (İnfilak)

Var

Var

İçe Patlama (Implosion)

Var

Yok

Direkt Yıldırımın Etkileri

Var

Var

Hava Taşıtları Çarpması

Var

Ek Teminat

Kara Taşıtları Çarpması

Var

Ek Teminat

Dahili Su

Var

Ek Teminat

Sprinkler Sızıntısı

Var

Ek Teminat

Sel / Su Baskını

Var

Ek Teminat

Yeraltı Suyu Yağmur Suyu

Var

Yok

Nem, Korozyon (Paslanma), Don Olayı

Var

Yok

Fırtına

Var

Ek Teminat

Dolu

Var

Yok

Endirekt Yıldırımın Etkileri

Var

Yok

Aşırı Voltaj, İndüklenme

Var

Yok

3. Şahısların Vereceği Zararlar

Var

Ek Teminat

Aşağıdaki kalemlerin toplamı olarak düşünülebilir:

 • Cihazın yenisinin satın alış bedeli
 • Her türlü nakliye masrafları
 • Gümrük, resim, vergi ve harçlar
 • Montaj masrafları

Yeni ikame bedeli uygulaması ile sigorta konusu elektronik cihazın çalışmasının bir hasar sonucu aksamasını önlemek ve hasar olmamışçasına çalışmasına devam etmesini sağlayacak şekilde tamir edilmesini sağlamak mümkündür. Aksi takdirde cihazın performansı azalır ve çalışması etkilenir.

Rizikonun gerçekleşmesi halinde zararın küçük de olsa bir kısmının Sigortalı üzerinde kalması anlamına gelen muafiyet, fiyatların daha elverişli olmasını sağladığı gibi; muafiyet altı tabir edilen küçük hasarların oluşmaması için gereken tedbirlerin alınması için de sigortalıları teşvik amacına hizmet eder. Bu sayede sigorta teminatının, asıl amacı olan ve meydana geldiğinde ağır maddi sonuçlar doğuracak türden hasarlara odaklanması sağlanır.

Yukarı dön