Ana menü

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (“Sözleşme”) Mapfre Sigorta Anonim Şirketi internet sitesi (www.mapfre.com.tr) ve mobil uygulaması (Mapfre GO) üzerinden sigorta ürünü satın almak isteyen tüketici (“ALICI”) ile Mapfre Sigorta Anonim Şirketi (“SAĞLAYICI” arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar dahilinde akdedilmiştir.

SAĞLAYICI’NIN BİLGİLERİ:

Esas Faaliyet Konusu: Sigortacılık
MERSİS No: 0879-0018-8690-0017
Adresi: Torun Center, Fulya Mahallesi, Büyükdere Cad. No: 74/D Şişli / İstanbul
Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: 0850 755 0 755
Genel Müdürlük Telefon Numarası: 0212 334 90 00
Elektronik Posta Adresi: info@mapfre.com.tr

MADDE 2: KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu, SAĞLAYICI’ya ait internet sitesi (www.mapfre.com.tr) ve mobil uygulaması (Mapfre GO) üzerinden SAĞLAYICI’nın ALICI’ya sunacağı sigorta ürünlerine ilişkin teklif, poliçe ve elektronik ortamda mesafeli olarak satış hizmetiyle ilgili tarafların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 31 Ocak 2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 25 Nisan 2014 tarihli ve 28982 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine ilişkin Yönetmelik (“Mevzuat”) çerçevesinde hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

ALICI, işbu sözleşmeyi okuduğunu ve kabul ettiğini onaylamadan, elektronik ortamda mesafeli olarak sigorta ürünü satın alım işlemlerini gerçekleştiremeyecektir.

Sigorta tipi ve satış fiyatı bu işlemde ödemeyi yaptığı internet sayfalarında ALICI tarafından onaylandığı gibidir.

ALICI, SAĞLAYICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu sigorta ürününün temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve iade koşulları ve masrafları, satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SAĞLAYICI tarafından bilgilendirildiğini, bu önbilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sigorta ürünü aldığını işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme şarta bağlı olup; SAĞLAYICI tarafından ALICI’dan talep edilen belgelerin tümünün SAĞLAYICI’ya ulaştırılması halinde ve ancak ALICI tarafından primin ödenmesi ile yürürlüğe girer.

MADDE 3: SATIŞA KONU ÜRÜN/ÜRÜNLER, ÖDEME BİLGİLERİ VE TESLİMAT

Satın alınan sigorta ürününe dair poliçeyi ALICI pdf formatında internet sitesinden indirebilecektir. Ayrıca SAĞLAYICI tarafından ALICI’ya poliçe elektronik posta ile de gönderecektir. ALICI tarafından verilen elektronik posta adresinin yanlış olmasından veya başkasına ait olmasından dolayı poliçenin ulaşmaması durumunda ALICI, SAĞLAYICI’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bu kapsamda, işbu Sözleşme ile SAĞLAYICI tarafından sağlanacak hizmetin kapsamı, geçerlilik süresi, ifası ve sona ermesine ilişkin hüküm ve koşullar işbu Sözleşmeye konu olan satın alma işlemi sonrasında ALICI’nın e-posta adresine gönderilecek poliçe, genel şartlar ve özel şartlar kapsamında düzenlenmektedir.

MADDE 4: SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu sözleşme ALICI’nın seçtiği sigorta türüne göre yapması gereken ödemeyi yaptığı anda akdedilmiş sayılır.

MADDE 5: GENEL HÜKÜMLER

ALICI, SAĞLAYICI’ya ait internet sitesi (www.mapfre.com.tr) ve mobil uygulamasından (Mapfre GO) Sözleşme konusu ürünün tüm özelliklerine, temel nitelikleri, kapsadığı rizikoları bildiğini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur. SAĞLAYICI’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan ALICI sorumludur.

ALICI, doğruluğu, güncelliği ve verdiği bilgilerin kendisine ait olduğu veya üçüncü kişilere ait olmakla birlikte sigorta ürünü satın alabilmek veya üçüncü kişileri lehdar olarak göstermek üzere gerekli açık rızanın kendisi tarafından alınmış olduğunu, bu bilgilerle ilgili olarak bir ihlal ortaya çıkması ve SAĞLAYICI’nın bu ihlal nedeniyle bir zarar görmesi durumunda SAĞLAYICI’nın zararlarını nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme’ye konu sigorta ürününe ait korumanın başlamış sayılması için işbu Sözleşme ile ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin ALICI tarafından kredi kartı ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, taraflar arasında bir sigorta sözleşmesinin kurulmamış olacağını taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşmeye konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının veya banka kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SAĞLAYICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, SAĞLAYICI’ya ait internet sitesi (www.mapfre.com.tr) ve mobil uygulaması (Mapfre GO) üzerinden kredi kartı gerektiren işlemlerde kredi kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve SAĞLAYICI’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI işbu Sözleşme konusu hizmeti aldığı an itibariyle sigorta poliçesinin klozlarını kontrol etmeyi kabul ve taahhüt eder.

ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı kullanılması nedeniyle banka veya finans kuruluşunun prim bedelini SAĞLAYICI’ya ödememesi halinde sigorta sözleşmesi hükümlerini doğurmaya başlamayacak ve kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

MADDE-6 YETKİLİ MAHKEME

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için, taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
İşbu mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.