İçeriğe Geç

Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası
Tümünü Göster

  • Maddi Zararlar Teminatı: Zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil oluşan maddi zararları karşılar.
  • Sağlık Giderleri Teminatı: Üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminattır. (Sağlık giderleri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olup ilgili teminat dolayısıyla sigorta şirketinin ve Güvence Hesabının sorumluluğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98 inci maddesi hükmü gereğince sona ermiştir.)
  • Sürekli Sakatlık Teminatı: Üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılar.
  • Destekten Yoksun Kalma (Vefat) Teminatı: Üçüncü kişinin vefatı dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılar.

  • Aracın hasar geçmişi
  • Kullanım tarzı
  • Ruhsat sahibi bilgileri
  • Plaka il kodu
  • Sigortalı ikametgah ili
  • Poliçenin zamanında yenilenmesi veya yenilenmemesi (Trafik sigortası yaptırılması zorunlu bir sigorta olduğundan zamanında yenilenmeyen poliçeler için süre (gecikme) sürprimi uygulanmaktadır.)
Yukarı dön