Ana menü

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında

Aydınlatma Metni

A. Veri Sorumlusu Kimdir?

Mapfre Sigorta A.Ş. (“Mapfre” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni ile, veri sorumlusu olarak Zorunlu Trafik Sigortası Hızlı Teklif Portalı (“Portal”) aracılığıyla poliçe teklifi alındığı durumlarda kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Verilerinizin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında açık rızanız sorulmaktadır.

Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • Poliçe teklifi almak istenilen sigorta ürünümüze ilişkin olarak poliçe teklifinin hazırlanabilmesi,
  • İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
  • Talep etmiş olduğunuz teklif kapsamında sizinle iletişime geçilebilmesi ve geri dönüş sağlanması,
  • Talep etmiş olduğunuz sigorta ürününe ilişkin prim hesaplamasının yapılabilmesi,
  • Poliçe teklifinin tarafınıza iletilmesi,
  • Poliçe teklifimizin kabul edilmesi halinde poliçe tanzim hazırlık işlemlerinin yürütülebilmesi,
  • Poliçe teklifimizin kabul edilmesi halinde poliçe tanziminin gerçekleştirilmesi.

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

  • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

  • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).

Bununla birlikte, kişisel verileriniz, açık rızanızı sağlamanız durumunda, iletişim tercihlerinize uygun olarak reklam, tanıtım, etkinlik ve kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek ve bu kapsamda sağlamış olduğunuz iletişim bilgilerinize ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmektedir. Ticari elektronik ileti gönderimi kapsamında açık rızanız, size bu aydınlatma metninden bağımsız olarak ayrıca sorulur ve rıza verseniz dahi bu rızayı her zaman geri alma hakkına sahip olursunuz.

 

C. Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde; T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, e-posta adresi ve cep telefonu numarasına ilişkin kişisel verileriniz işlenmektedir. Ayrıca Portal’ı kullanımınız uyarınca IP adresi ve kullanıcı işlem kayıtlarına ilişkin kişisel verileriniz de işlenmektedir.

D. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin “B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmaktadır. Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin üçüncü taraflara aktarımında Kanun’da belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

E. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplere Dayalı Olarak Topluyoruz?

Kişisel verileriniz Portal üzerinde yer alan formları doldurmanız suretiyle, otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin ayrıca onay vermiş olmanız durumunda ise, kişisel verileriniz bu süreç kapsamında açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

E. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Bu madde kapsamındaki kullanmak için, sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresinizi kullanarak, kvkk@mapfre.com.tr e-posta adresine gönderebilir veya posta yoluyla, Torun Center, Fulya Mahallesi, Büyükdere Cad. No: 74/D Şişli/İstanbul adresine iletebilirsiniz.

Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz.